Fiscaliteit steeg vorig jaar tot recordhoogte

Minister ,,verheugd'' over belastingdruk


De belastingdruk steeg vorig jaar voor het eerst sinds het aantreden van de regering Verhofstadt I. Nog nooit was die druk zo hoog, becijferde het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR). Nochtans heeft paarsgroen altijd graag uitgepakt met haar belastingverlaging. Nu is minister van Financiën Didier Reynders blij met de stijging. ,,Verheugd zelfs.''

In de voorgaande jaren werkte Verhofstadt I aan een ingrijpende belastinghervorming. De personenbelasting en de crisisbelasting daalden, het kijk- en luistergeld verdween en het registratierecht verminderde. Het is dan ook een verrassing dat de belastingdruk met 0,6 procent gestegen is tot 45,6 procent op het bruto binnenlands product.

Dat de belastingdruk toegenomen is, komt onder andere omdat de gemeenten de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting hebben verhoogd. Bovendien inde Vlaanderen voor het eerst een bijdrage voor de zorgverzekering.

Volgens minister Reynders is de stijging ook een gevolg van het terugdringen van de btw-fraude. ,,De regering is de btw-carrousels tegengegaan en dat laat zich nu voelen. De extra inkomsten uit btw verhogen het aandeel geïnde indirecte belastingen. Bovendien zijn er meer mensen aan het werk en werkende mensen verdienen nu eenmaal meer dan werklozen. En betalen dus meer belastingen.'' Vandaar de verrassende conclusie van de minister: ,,Op het eerste gezicht zijn de cijfers natuurlijk een kluif voor CD&V, maar in werkelijkheid tonen ze alleen ons goede beleid aan.'' Ook Begrotingsminister Johan Vande Lanotte (SP.A) sluit zich daarbij aan.


Verlaging in 2003
Het INR relativeert de hoge cijfers. ,,Het gaat niet om een verhoging van de druk want wij als belastingbetalers voelen er weinig tot niets van. De stijging is vooral het gevolg van een toevallige samenloop van fiscale verschuivingen en van loonstijgingen. Zonder dat we dat op onze belastingbrief zien.''

De laatste heffing op het kijk- en luistergeld is onder de indirecte belastingen geboekt, net die groep waar de stijging te merken is. Ook moest België minder btw-gelden doorsluizen naar Europa en die blijven dus in de nationale kas. Tenslotte zijn onze lonen en dus ook de sociale bijdragen licht gestegen. ,,Maar dat voelen we niet. De doorgevoerde veranderingen kosten ons niks. Maar het zijn dan ook geen echte verlagingen'', meent het INR.

Het ziet ernaar dat dit jaar de druk zich zal stabiliseren. De echte daling van de personenbelasting moet nog komen en de btw-inkomsten zullen normaliseren na de antifraudemaatregelen van vorig jaar. Volgens de prognoses van de Europese commissie valt de belastingdruk in 2003 terug tot 44,9 procent of 0,2 procent minder dan voor het aantreden van de paarsgroene regering.

Corrigeer

MEER NIEUWS