Bedelaars betalen woekerprijzen voor stinkende krotten

Europees ambtenaar melkt illegalen uit tot op het bot


Een 51-jarige ambtenaar van de Europese Unie is gisteren aangehouden voor huisjesmelkerij ten koste van tientallen illegalen en zelfs een prostituee. Veel van de illegalen moesten bedelen om hun huur te kunnen betalen. De ambtenaar genoot een maandelijks salaris van 4.000 euro bij de EU, maar verdiende daar naar schatting nog eens 15.000 euro bij aan de peperdure verhuring van erbarmelijke kamers in huizen die soms onbewoonbaar waren verklaard.

De wanpraktijken van Aloysius W. werden ontdekt tijdens een controleactie van de Brusselse politie eind vorig jaar. Toen liepen klachten binnen over bedelarij door zigeuners en Roemenen in de hoofdstad. De agenten besloten de bedelaars te identificeren. Een van hen zette het op een lopen. De speurders besloten de man niet meteen in te rekenen, maar volgden hem om te zien waar hij zich schuil hield.

De gevluchte bedelaar dook een huis binnen in de Molenbeekstraat in Brussel. Vanaf toen werd deze woning in de gaten gehouden. Met engelengeduld trokken de Brusselse speurders het doen en laten na van alle personen die het pand betraden. Zo konden ze niet alleen vaststellen dat het huis wellicht bewoond werd door een dertigtal personen, meestal illegalen van Roemeense afkomst. Zij kwamen ook te weten dat de eigenaar van het gebouw een zekere Aloysius W. was, ambtenaar op het departement Justitie en Binnenlandse Aangelegenheden bij de EU.


Water lekte op stopcontact
Bij nazicht bleek Aloysius ook eigenaar te zijn van nog een tiental panden in het Brusselse. Ook die verhuurde hij tegen woekerprijzen aan veelal illegalen.

De prijzen van de kamers lagen bij Aloysius ver uit elkaar. Ze hingen in grote mate af van het ,,comfort'' -- of eerder het gebrek aan comfort -- en van het gebruik van de kamer. In de Molenbeekstraat bijvoorbeeld waar 36 Roemenen onderdak hadden gevonden, moest elke persoon maandelijks 70 euro ophoesten. Het water lekte er uit een defecte waterverwarmer rechtstreeks op een stopcontact.

Naast een gasfornuis, dat niet alleen diende om te koken, maar ook om de muffe kamer ietwat te verwarmen, stonden vier jerrycans met benzine gestald. Dat sommige huurders moesten bedelen om aan het geld te raken of een deel van hun ocmw-steun meteen aan Aloysius moesten doorspelen, kon de huisbaas klaarblijkelijk weinig schelen.

Aan het andere uiteinde van de huurschaal van de EU-ambtenaar stond een kamer van 3 bij 3 meter in de Weidestraat in Sint-Joost-ten-Node. Daarin ontving een prostituee haar klanten. De vrouw moest er maandelijks 991 euro huur voor betalen.


Onuitstaanbare stank
Over veiligheid, hygiëne en comfort maakte huisbaas Aloysius zich weinig zorgen. ,,Tot drie jaar geleden was hiernaast geen vuiltje aan de lucht'', zegt Maria Aiesi (31) die in de Molenbeekstraat woont. ,,Drie jaar geleden werd het huis verkocht. De vorige huurders zijn vertrokken en van dat ogenblik af was het hier een voortdurend komen en gaan van mensen met wie de buurt geen contact had. Al snel steeg uit het huis een onbeschrijfelijke stank op. De vuilnisbelt stond soms gewoon op straat en dan krioelde het hier van de muizen'', huivert ze.

Onderzoeksrechter Patrick De Coster zette gisteren 80 politiemannen in die in negen huizen van Aloysius W. in Brussel, Koekelberg Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek zijn binnengevallen. Daar hebben ze 58 illegalen ontdekt afkomstig uit Roemenië, Bulgarije, Nepal, Somalië en Rusland. Onder hen kinderen, van wie de jongste amper 1 maand oud was. Veruit de meesten van hen zullen door de dienst Vreemdelingenzaken terug naar hun land worden gevlogen. Anderen krijgen een bevel om binnen de vijf dagen ons land te verlaten. Huisjesmelker Aloysius W. werd in de gevangenis opgesloten. Hij kan tot 5 jaar cel oplopen.

Corrigeer

MEER NIEUWS