Volgens advocaat is eerlijk proces niet meer mogelijk

,,Het publiek heeft Pandy al veroordeeld''

Brussel -
,,Andras Pandy heeft in dit dossier nooit het vermoeden van onschuld genoten. In volle post Dutroux-tijdperk was dit dossier gedoemd een goedkope tv-soap te worden. De speurders hadden zich voorgenomen dit Hongaars varkentje eens snel te wassen. Het onderzoeksdossier werd breed in de media uitgesmeerd. Wij wisten meer over het onderzoek uit de persartikels dan door het dossier in te kijken.''

Hein Diependaele, de advocaat van Andras Pandy, heeft de openingsdag van het assisenproces tegen zijn cliënt en diens dochter Agnes van de absolute verveling gered. Twaalf juryleden en zes plaatsvervangers uit de 140 opgeroepen burgers aanduiden, hapte al een grote brok uit de voormiddagzitting. Amper had de jury de eed afgelegd, of Hein Diependaele bond de kat de bel aan en ging met advocaat-generaal Alain Winants in de clinch.

,,U hebt, meneer de voorzitter, de juryleden in uw toelichting op het hart gedrukt hun discretieplicht over de debatten en besprekingen strikt te eerbiedigen. Is deze vraag echter geen karikatuur geworden in het licht van de manier waarop het onderzoek en het proces niet in deze zaal, maar al op de straatstenen is gevoerd'', stak de advocaat van Andras Pandy van wal.

,,Wij zijn niet bevreesd voor de grond van de zaak en willen niet doorgaan voor procedure-advocaten. Maar indien 100 Belgen wordt gevraagd of zij Andras Pandy schuldig achten, dan antwoorden 98 van hen ja, ook al hebben ze over de zaak niets anders vernomen dan wat er in de media is verspreid. Door de manier waarop naar de media is gelekt, heeft het publiek mijn cliënt al veroordeeld. Hoe kan hij hier nog objectief worden beoordeeld?'', vervolgde Hein Diependaele. ,,De mediaberichten hebben roddels doen ontstaan, die een eigen leven zijn gaan leiden. De kanker is zo wijd verspreid, dat een objectief proces niet meer mogelijk is.''

De argumentatie van Hein Diependaele dreigde de latente tweestrijd tussen Agnes Pandy -- die zichzelf en haar vader van zesvoudige moord beschuldigt -- en Andras Pandy -- die alles ontkent -- op de spits te drijven. Meester Walter Muls, advocaat van Agnes Pandy, vreesde dat de verdediging van Andras Pandy aanstuurde op een uitstel van het proces. ,,Wij hebben al vier jaar en drie maanden gewacht om eindelijk een oordeel over deze zaak te krijgen'', reageerde hij. ,,Indien Andras Pandy wil wachten tot de mediabelangstelling is geluwd alvorens voor de rechter te komen, laat ons dan de twee zaken splitsen. Wij willen nu doorgaan!''

Doorgaan met het proces, dat was ook de bedoeling van advocaat-generaal Winants. De argumenten van Hein Diependaele inspireerden hem tot een snelle en snedige repliek: ,,Pandy geniet gewoon van de mediabelangstelling. Althans, zolang het hem goed uitkomt. Zodra de mediaberichten hem in een minder gunstig daglicht plaatsen, vindt hij dat echter plots minder leuk. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft in een arrest bepaald dat het gerecht niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de mediabelangstelling voor deze of gene zaak.''

Hij haalde zijn slag thuis. Voorzitter Karel Demyttenaere oordeelde dat de rechten van de verdediging geenszins door de mediabelangstelling geschonden waren en stuurde de verdediging van Andras Pandy terug naar af.


Tersluikse blik
Het incident was gesloten, de spanning ebde snel weg. Ook op de bank van beschuldigden. Daar waar Andras Pandy duidelijk in zijn nopjes was met de aanval, die zijn advocaten van bij het begin van het proces inzetten, leek hij daarna nauwelijks nog in de zaal aanwezig. Naarmate advocaat-generaal Alain Winants de eerste 36 van de 48 bladzijden van de akte van beschuldiging las, zakte de Hongaarse dominee steeds dieper weg in de kraag van zijn grijze overjas, nauwelijks nog opkijkend, af en toe zelfs schijnbaar indommelend.

Op twee meter van hem zat zijn dochter Agnes, naar wie hij een paar keer tersluiks een blik wierp. Zij luisterde schijnbaar onbewogen naar het gruwelijke verhaal van de zesvoudige moord op haar gezinsleden. Onbewogen? Neen, toch niet. Toen de openbaar aanklager eraan herinnerde hoe zij haar moeder en broer doodschoot en aan stukken versneed, werd het Agnes te veel. Ze nam haar bril af en veegde snel enkele tranen weg.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S