,,Europa duldt massale fraude''


,,De Europese boekhouding is volkomen onbetrouwbaar en open voor fraude.'' Een zware beschuldiging uit de mond van Marta Andreasen, de ontslagen chef boekhouding van de Europese Unie. ,,De EU-commissie kent al jaren de tekortkomingen van de eigen boekhouding, maar doet er niets aan. Omdat sommigen belang hebben bij de bestaande toestand.'' Het gaat om een budget van 98 miljard euro per jaar.

Marta Andreasen, een 48-jarige Spaanse met 25 jaar ervaring in internationale boekhouding, werd per 1 januari hoofd van de boekhouding van de Europese Commissie. Een topfunctie, goed voor 230.000 euro bruto per jaar.


Maanden zagen om boeken te zien
Ze kreeg haar voorganger nooit te zien. ,,Pas na maanden zagen kreeg ik de boeken van vorig jaar te zien. Dat was vier dagen voordat de Commissie mij op een zijspoor zette. Ondertussen moest ik de rekeningen aftekenen en betalingen goedkeuren die worden uitgevoerd op een onbeschermd computersysteem. Niemand kan op die computers natrekken wie wat aan de rekeningen wijzigt. Dat zet de deur open voor massale fraude. Toen ik daarover klaagde, kreeg ik te horen dat ik goedbetaald werd om zonder voorbehoud mijn handtekening te zetten.'' Ze weigerde de eindrekening voor 2001 te tekenen.

Marta Andreasen kreeg het onmiddellijk aan de stok met haar oversten, en dan vooral met de directeur budget van de Commissie. ,,Hij dwarsboomde mij voortdurend, hoewel hij geen eindverantwoordelijkheid voor de boekhouding draagt.''

Begin mei klaagde ze haar nood bij Commissievoorzitter Romano Prodi en vice-voorzitter Neil Kinnock. Prompt werd ze door de Commissie op voorstel van Kinnock op een zijspoor gezet: ze werd ,,adviseur''. Toen ze naar de pers stapte, werd ze eind augustus geschorst, met behoud van haar loon.

Andreasen is vooral gebeten op de Britse socialist Kinnock, omdat hij binnen de Commissie belast is met het uitzuiveren van de Europese diensten van vriendjespolitiek en fraude. ,,Hij zegt dat ik werd aangeworven om de boekhouding grondig te hervormen en dat ik faalde. Als het al jaren fout loopt, is een hervorming in viereneenhalve maand onmogelijk.''

,,Kinnock belooft nieuwe financiële regels, tegen volgend jaar. Maar die kunnen pas echt in praktijk worden gebracht vanaf 2005. Ondertussen blijven we aanmodderen met regels waarvan inmiddels ook Kinnock toegeeft dat ze niet deugen. En de nieuwe regels zijn nog slechter, omdat de chef boekhouding voortaan betalingen moet goedkeuren zonder de bijbehorende facturen of contracten onder ogen te krijgen.''


,,Grootschalige samenzwering''
Sinds ze met haar klachten in de openbaarheid trad, wordt ze vergeleken met Paul Van Buitenen, de Nederlandse ,,klokkenluider'' die in 1999 de vorige Commissie-Santer ten val bracht met zijn fraude-verhalen. ,,Van Buitenen heeft mij zijn steun toegezegd'', zegt Andreasen, ,,maar ik geloof niet dat het vervangen van de commissarissen iets zou oplossen. Het kwaad zit aan de top van het EU-management, bij een kleine elite. Dat Kinnock dat blijft dulden is op zichzelf een vorm van fraude.''

Ze weigert concrete gevallen van boekhouding-fraude te vermelden. ,,Ik ben boekhouder, meer niet. Maar inderdaad, de gelegenheid maakt de dief. Dit systeem bevordert diefstal. Het Europees Rekenhof geeft mij trouwens gelijk.''

Wat wil ze uiteindelijk bereiken? ,,Ik wil gehoord worden door het parlement. Zelfs dat probeert Kinnock te verhinderen. Dit is een grootschalige samenzwering om informatie te verduisteren. En uiteindelijk wil ik mijn job terug. Omdat ik geloof in Europa. Het vertrouwen van de belastingbetalers in hun instellingen moet dringend worden hersteld.''

Corrigeer

MEER NIEUWS