,,Schatrijk imago Kerk berust op misverstand''


De katholieke Kerk in België is lang niet zo rijk als men denkt. Tot die conclusie komt journalist Geert Delbeke, die jarenlang de geldstromen binnen de Kerk onderzocht. ,,Er is geen sprake van één dikke kerkelijke portemonnee. Het gaat eerder om duizenden kleine beurzen die vaak karig gevuld zijn'', zegt de journalist, die overigens zelf van katholieke signatuur is.

De Kerk heeft het imago schatrijk te zijn. Imposante monumenten, onbetaalbare kunstschatten, uitgestrekte gronden en domeinen. Wijst dat dan niet op een immense rijkdom?

,,Dat idee berust op een misverstand'', zegt Geert Delbeke in zijn boek Het Geld van de Kerk . ,,Mensen vergeten dat de kerken en de kunstschatten niet aan de Kerk toebehoren, maar aan de overheid. Alle kerken die dateren van vóór Napoleon, de meeste dus, zijn eigendom van de stad of gemeente. Enkel wat daarna gebouwd of aangekocht is, hoort de kerk zelf toe. Het Lam Gods bijvoorbeeld is eigendom van de stad Gent.''

De Kerk in België telt 3.790 parochies. Elk wordt beheerd door een kerkfabriek en een vzw. ,,Dat maakt dat er een enorme versnippering is van de financiële structuur van de Kerk'', aldus Delbeke, die jarenlang actief was bij de Katholieke Omroep. ,,Reken maar dat er op die manier makkelijk 10.000 verschillende portemonnees zijn.''

De kerkfabrieken ontvangen hun inkomsten uit de collectes, het offergeld, missen en de verhuur van eigendom. ,,Een gemiddelde parochie beheert zo een budget van om en bij de 100.000 euro'', schat Delbeke. ,,Maar de uitgaven voor het onderhoud van het patrimonium zijn hoog.''


Bisdommen spelen op de beurs
Het geld van de kerkfabriek is een peulschil in vergelijking met het budget waarover de acht Belgische bisdommen beschikken. Dat loopt in de miljoenen euro's. Precieze cijfers zijn niet beschikbaar. De bisschoppen en hun entourage doen er het zwijgen toe. ,,Natuurlijk hebben de bisdommen inkomsten uit beleggingen'', zegt Delbeke. ,,Maar hoe hoog die beleggingen oplopen, is onduidelijk.''

Delbeke heeft ook geen verdere navraag gedaan bij de bisschoppen. ,,Dat zou een inbreuk op de privacy zijn.''


Overheid geeft jaarlijks 600 miljoen euro
Delbeke noemt wel bedragen als hij het heeft over de geldstromen van de overheid naar de Kerk. Jaarlijks vloeit er zo'n 600 miljoen euro naar de Kerk. ,,Iets meer dan de helft daarvan is voor het godsdienstonderwijs. De rest wordt gebruikt voor de salarissen van priesters, bisschoppen en andere geestelijken'', zegt Delbeke. ,,De katholieke priesters krijgen een maandloon van zo'n 1.300 euro, plus gratis wonen.

Corrigeer

MEER NIEUWS