Aantal autodiefstallen en carjackings gehalveerd

Snelweg eist minder levens


Het aantal doden en gewonden op de Belgische snelwegen blijft dalen. Het aantal autodiefstallen daalt zelfs fors. Commissaris-generaal Herman Fransen van de federale politie had gisteren goed nieuws voor kersvers minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. ,,We zitten op de goede weg'', vindt Fransen.

De federale politie beloofde gisteren de klemtonen die de regering wil leggen op het vlak van veiligheid, ook loyaal uit te voeren. Tegen midden september past de politiedienst haar eigen plannen aan, zodat rondtrekkende bendes, drugshandel, terrorisme, mensenhandel en fraude harder worden aangepakt.

Maar dat betekent niet dat de politie nù zou stilzitten. De acties voor een veiliger verkeer doen het aantal doden op de snelwegen met vijftien procent dalen, zegt commissaris-generaal Fransen. Tussen oktober vorig jaar en mei dit jaar stierven nog 88 mensen op de snelweg. Het aantal ongevallen daalde van goed 3.000 naar 2.416.

Het aantal car- en homejackings en garagediefstallen is zelfs met bijna de helft gedaald tot 585 in het tweede trimester van dit jaar. Alleen de homejackings kennen sedert juni weer een opflakkering.

,,We zitten op de goede weg voor een aantal zaken'', vindt Fransen. Hij gaat met minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael regelmatig overleg plegen over het politiebeleid.


Extra agenten
Dewael wil vanaf september ook onderhandelen met de politievakbonden om de inzetbaarheid van de politie te verhogen. ,,Ik denk dat ze bereid zijn om het debat aan te gaan'', zegt Dewael. De 2.500 extra agenten die de regering in haar regeerakkoord heeft beloofd, zijn voor de minister een ,,obsessie'' geworden. Ze moeten er zo snel mogelijk komen.

Volgens de minister is dat belangrijker dan een nieuwe discussie over de structuur en het budget van de politiediensten. ,,In het parlement is er te veel gepraat over de kostprijs van de politiehervorming. Maar de veiligheid van de burger zou toch het uitgangspunt moeten blijven.''

Corrigeer

MEER NIEUWS