Jeugdminister Maréchal wil verdubbeling Franstalige plaatsen Everberg

,,Waalse opvoeders vinden mij streng''


Nicole Maréchal, minister voor Jeugd in de Franse gemeenschapsregering, wil het aantal plaatsen voor Franstalige jeugddelinquenten in Everberg verdubbelen, van tien naar twintig. De Ecolo-minister ligt zwaar onder vuur omdat jeugdrechters verschillende jonge criminelen wegens plaatsgebrek naar huis moesten sturen. ,,Ik zit klem tussen twee vuren'', zegt Maréchal. ,,Enerzijds is er de VLD die mij onder druk zet, anderzijds is er de Waalse jeugdsector die vindt dat ik nu al veel te repressief ben.''

De Franse gemeenschapsminister voor Jeugd Nicole Maréchal (Ecolo) stond de voorbije dagen in het oog van de storm. Minister van Justitie Marc Verwilghen eiste haar ontslag. VLD-voorzitter Karel De Gucht zag in haar beleid een goede reden om het dreigement 'regeringscrisis' boven te halen. En Verhofstadt vond de vrijlating van jonge, Franstalige delinquenten een goede reden om er openlijk aan te denken het jeugdbeleid in eigen handen te nemen. Bij wijze van ,,boutade'' natuurlijk.

Door een gebrek aan opvangplaatsen voor Franstalige jonge criminelen hebben jeugdrechters de voorbije dagen drie overvallers en een inbreker vrij moeten laten. Voor de Vlaamse liberalen was het duidelijk wie daaraan schuld had: Nicole Maréchal. Die zou de voorbije maanden consequent geweigerd hebben het aantal Franstalige plaatsen in de Everbergse jeugdgevangenis op te drijven.

Opgejut door de gespierde taal van de liberalen heeft Maréchal haar plannen nu bijgestuurd. Donderdag komt de ministerraad van de Franse gemeenschap bijeen en daar zal ze voorstellen het aantal Franse plaatsen in Everberg op te drijven van tien naar twintig.


Aanbod creërt de vraag
,,Ik ben geen fundamentalist. Ik heb geen principieel bezwaar tegen Everberg of tegen het opsluiten van jonge delinquenten. Maar de voorbije maanden waren er geen indicaties dat wij in Wallonië meer dan tien plaatsen nodig zouden hebben. Het plaatstekort voor jeugddelinquenten zat vooral in Vlaanderen. Maar wij hebben daar nooit veel tamtam over gemaakt. Pas nu, sinds begin september, is de situatie plots omgekeerd en moeten wij jongeren laten gaan wegens plaatsgebrek.''


,,Ik maak mij geen illusies''
Maréchal ontkent dat zij de voorbije jaren het probleem heeft laten escaleren. ,,Toen ik aantrad waren er in de Waalse jeugdinstellingen maar 28 gesloten plaatsen. Nu zijn dat er vijftig, die in Everberg niet eens meegerekend. Daarnaast zijn er nog 150 halfopen plaatsen voor de opvang van jonge delinquenten. Maar ik maak mij geen illusies. Het aanbod creëert de vraag. Zelfs als ik in Everberg vijftig plaats creëer voor Franstaligen, dan nog bestaat de kans dat er op termijn een 51ste jonge delinquent toch moet worden vrijgelaten.''


Geen politiek conflict
Haar bewegingsruimte is trouwens beperkt. Niet alleen de VLD zet haar onder druk. De Waalse jeugdsector en de opvoeders houden haar doen en laten ook met argusogen in de gaten. En daar klinkt het verwijt dat Maréchal veel te repressief is. ,,Ik probeer nochtans veel meer te doen dan alleen extra gesloten plaatsen openen. We versterken ook de diensten die de jongeren begeleiden bij hun vrijlating, we zorgen voor meer bemiddeling.''

,,Ik wil geen politiek conflict rond deze problematiek. Er is dringend nood aan meer sereniteit. Zo kan het niet langer dat de verschillende partijen met elkaar praten via persberichten. Ik moest langs de pers vernemen dat er drie jonge overvallers vrijgelaten waren omdat er geen plaats was in een instelling.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S