Eerste twee dove regenten afgestudeerd in Torhout

,,Dove kinderen moeten les krijgen van dove leraars''


Filip Verhelst (24) uit Torhout en Danny De Weerdt (26) uit Heist-op-den-Berg zijn de eerste doven die in Vlaanderen afstuderen als regent. Gisteravond mochten ze aan de normaalschool van Torhout hun diploma in ontvangst nemen. Hun grootste ambitie? ,,Werken aan de emancipatie van de Vlaamse dovengemeenschap. Dat zullen we doen door als dove leraars aan dove leerlingen les te geven in onze moedertaal: de Vlaamse gebarentaal.''

 • Wat bezielde jullie om in een gewone normaalschool, omringd door horende mensen, een lerarenopleiding te volgen?
 • Danny De Weerdt: ,,Ik volgde lager en secundair onderwijs in gewone scholen en voelde me daar erg geïsoleerd, want een tolk was er niet. Een experiment om aan de handelshogeschool in Antwerpen een diploma te halen mislukte, al had het ministerie van Onderwijs bij wijze van experiment een tolk betaald. Volledig gedemotiveerd trok ik voor drie maand naar Finland, waar een wereld voor me openging. Daar worden doven beschouwd als een bevolkingsgroep met alleen een andere (gebaren)taal. Sindsdien weet ik het: dat wil ik ook in Vlaanderen. En die emancipatie moet beginnen met hoog opgeleide dove leraars die les geven aan dove kinderen in hùn moedertaal.''

  Filip Verhelst: ,,Ik wilde altijd al leraar worden. In de normaalschool van Torhout was departementshoofd Dirk Devriendt bereid met het experiment te starten. Dove kinderen hebben nood aan dove leraars. Horende leraars die gebaren maken, spreken hoe dan ook hun moedertaal niet. Ik herinner me nog goed dat dove jongetje dat na een stageles op me afkwam: Meneer, dat is de eerste les in mijn leven die ik helemaal begrepen heb. Dat zegt toch alles?''

 • Hoe organiseerde de normaalschool jullie lessen?
 • Verhelst: ,,We zaten vooraan in de klas met onze horende medestudenten. Een tolk vertaalde de docenten. In het begin gingen die trager praten maar op de duur hernamen ze hun gewone tempo.''

  De Weerdt: ,,Ook onze medestudenten reageerden enthousiast. Onze vrienden deden zelfs een serieuze poging om gebarentaal te leren. Natuurlijk blijft het communicatieprobleem. Goed dan ook dat Filip er was, want je moet beseffen dat Nederlands voor ons maar een tweede taal is. Moeilijke woorden in de cursus moesten we opzoeken in het woordenboek.''

 • Welke vakken mogen jullie onderwijzen?
 • Verhelst: ,,Ik koos geschiedenis en technologische opvoeding, Danny burotica en handel. Maar het belangrijkste blijft toch de Vlaamse gebarentaal, dat in ons lessenpakket Nederlands verving. De grammatica van onze moedertaal hebben we ten gronde bestudeerd. We verdiepten ons ook in dovenpsychologie, -cultuur en - sociologie en in signwriting, een geschreven vorm van de gebarentaal.''

 • De Vlaamse gebarentaal blijft jullie belangrijkste instrument om de dovengemeenschap te emanciperen?
 • De Weerdt: ,,Inderdaad, te lang hebben de dovenscholen de gebarentaal afgewezen omdat zij ons zou isoleren van de buitenwereld. We moesten werken met onze gehoorresten, we moesten liplezen en Nederlandse klanken uitbrengen. Maar dat is verloren tijd. De Vlaamse gebarentaal is voor ons het middel bij uitstek om onze eigen identiteit te benadrukken en toch in contact met de wereld te staan.''

 • Wat staat jullie te doen?
 • Verhelst: ,,Ik solliciteer voor een baan in een dovenschool.''

  De Weerdt: ,,Ik ga eerst terug naar Finland, om nog meer kennis op te doen, zodat ik een en ander in Vlaanderen kan veranderen. We staan aan een begin.''

  Corrigeer

  POPULAIRE VIDEO'S