Minister Frank Vandenbroucke hard voor Europa

,,Geen reclame voor geneesmiddelen''


Als het van Europa afhangt, mogen farmaceutische bedrijven straks reclame maken voor geneesmiddelen op voorschrift. Publiciteit in de kranten of op tv voor astmamiddel X of diabetes-spuit Y wordt dan mogelijk. ,,Geen sprake van'', reageert minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke.

Vandaag mogen farma-bedrijven alleen publiciteit maken voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen, een eenvoudige pijnstiller of hoestmiddelen bijvoorbeeld. Reclame voor geneesmiddelen op voorschrift is verboden. Alleen in gespecialiseerde bladen voor dokters mogen geneesmiddelenbedrijven advertenties plaatsen.

Als het van Europa afhangt, zal dat veranderen. De Europese Commissie wil reclame bij het grote publiek voor geneesmiddelen tegen aids, astma en diabetes toelaten onder bepaalde voorwaarden. De Europese vereniging van de farmaceutische bedrijven lobbyt daar al langer voor, en vindt nu gehoor.


Verkeerde informatie
Belgische minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke is zwaar tegen het voorstel gekant. ,,Wat mij betreft is het njet'', zegt de minister. ,,Als we dit toelaten, is het hek van de dam. Dan belanden we in de kortste keren in situaties als in de Verenigde Staten, waar publiciteit voor geneesmiddelen ook is toegestaan.''

,,We weten wat dit betekent: patiënten krijgen verkeerde informatie. De publiciteit praat mensen een ziekte aan, zelfs als ze niet echt ziek zijn. Ze stappen naar de huisarts met de eis om een bepaald geneesmiddel te krijgen. De huisarts moet dan weer tijd investeren om zijn patiënt ervan te overtuigen dat het niet nodig is.''

,,Er bestaan voldoende wetenschappelijke studies om aan te tonen dat die publiciteit nefast is'', vindt de minister. ,,Dokters die meer betrouwen op promotie van artsenbezoekers, schrijven minder accuraat voor. Dat staat vast. Trouwens kan niemand zeggen welke patiëntengroepen om die publiciteit zouden hebben gevraagd.'' Gisteren maakte Vandenbroucke zijn standpunt duidelijk op een congres van de geneesmiddelenindustrie.

Vandenbroucke wil dat Europa voor onafhankelijke websites zorgt, waar patiënten wel juiste informatie over geneesmiddelen kunnen krijgen. ,,De mensen worden inderdaad mondiger en zoeken zelf naar informatie over hun ziekte. We moeten daarop inspelen.''

Het aantal klachten van artsen in eigen land die klagen over agressieve marketing-technieken van farma-bedrijven, stijgt intussen opnieuw. ,,Sommige bedrijven, niet alle, gaan opnieuw erg ver, met allerlei aanbiedingen en wetenschappelijke congressen waarvan het wetenschappelijke karakter te betwijfelen valt'', zegt Vandenbroucke. ,,Ik ga de informatie die ik hierover van artsen krijg, systematisch verwerken. En dan zal ik met de resultaten naar de farmaceutische industrie stappen.''

  • www.vandenbroucke.be
  • Corrigeer

    POPULAIRE VIDEO'S