Thesis legt verband tussen geboortemaand en schoolresultaten

Lentekinderen studeren beter

BRUSSEL -
Een kind dat in de eerste helft van het jaar geboren is, zal gemiddeld beter presteren op school dan een leeftijdsgenoot die in de tweede helft van het jaar geboren werd. Dat is de conclusie van studente Ester Lowette van de KU Leuven, die voor haar thesis psychologie op zoek ging naar een verband tussen geboortemaand en studieresultaten. Lowette stelde ook vast dat lentekinderen beduidend meer slaagkansen hebben bij een toelatingsproef aan de universiteit.

Buitenlandse wetenschappers beweren al jaren dat er een verband bestaat tussen de maand waarin een leerling geboren is en zijn studieresultaten. Om na te gaan of dat klopte, onderzocht Ester Lowette een representatief staal van de resultaten op de interdiocesane proeven. Die worden in alle katholieke scholen op het einde van het zesde leerjaar afgenomen. De vragen, hoofdzakelijk over wiskunde en moedertaal, zijn voor alle leerlingen dezelfde.

Lowette ontdekte dat kinderen die in de eerste zes maanden van het jaar geboren waren, zowel voor moedertaal als voor wiskunde ver boven het gemiddelde scoorden. ,,Ze deden het op de interdiocesane proeven beduidend beter dan hun leeftijdsgenoten die in de tweede helft van het jaar geboren waren.'' Verder onderzoek wees daarenboven uit dat de ,,oudste'' kinderen veel vaker een jaar te vroeg zitten, terwijl de jongsten van de klas veel meer risico lopen om een jaartje te moeten overdoen.

,,De oudste kinderen van de klas zijn doorgaans rijper dan hun leeftijdsgenoten, maar dat is niet de enige verklaring'', zegt Ester Lowette. ,,Doordat de rijpere, oudste kinderen beter presteren dan hun leeftijdsgenootjes, krijgen ze veel meer waardering van hun omgeving en groeit hun zelfvertrouwen. Dat motiveert hen om nog betere prestaties te leveren. Voor de kinderen die op het einde van het jaar geboren werden, speelt het omgekeerde effect.''


Tot aan universiteit
De invloed van de geboortemaand op de studieresultaten is het grootst in de eerste jaren van het lager onderwijs. Lowette: ,,Normaal zou je verwachten dat de kloof tussen de jongsten en de oudsten van de klas mettertijd verdwijnt, maar ook jaren later zie je nog een verschil. Onder de universiteitsstudenten tref je veel meer jongeren aan die in het begin van het jaar geboren werden.''

Eens universiteitsstudent, blijkt de geboortemaand geen invloed meer te hebben op de studieresultaten. Maar lentekinderen hebben een streepje voor om daar te raken. ,,Ik ben het nagegaan: studenten die in de lente geboren zijn, halen veel betere resultaten op het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur. Het is een omstreden theorie, maar sommige wetenschappers beweren dat het zonlicht een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van onze hersenen. En dat van bij ons prille bestaan.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S