Politieke soap


Het ontslag van staatssecretaris Temsamani zorgt opnieuw voor een rondje heen en weer schuiven met mandaten en mandatarissen. Opvolgers die nog maar net in de Kamer zitten, dienen van hun stoel te worden gerukt. Een gevallen engel neemt haar plaats weer in. Nog anderen kiezen het Europese hazenpad. Na de wissels in de schoot van Vlaamse regering en parlement, wordt nu ook in de Kamer rondjes gedraaid. In de cenakels van de Brusselse regering is het het hek helemaal van de dam. Kort na zijn ,,ontslag met de glimlach'' stuurt ex-staatssecretaris Delathouwer (SP.A) wilde verhalen de wereld in over bedreigingen, mishandelde hondjes en afrekeningen in de schoot van zijn partij. Ik meende in een politieroman te zijn begonnen maar het betrof wel degelijk een krant.

De stoelendansen, carrousels en intriges volgen elkaar in hoog tempo op, domineren alle journaals en zijn de inzet van debatten in politieke praatprogramma's waar zeer weinig mensen naar kijken. In tegenstelling tot andere feuilletons wordt er over deze politieke soaps in het café of op bus en tram met geen woord gerept. Tenzij in uiterst negatieve, anti-politieke zin. Veel van de aanhoudende herrie in de Wetstraat glijdt immers van de schouders van het grote en brede publiek als water van een eend. De verweesde burger staat erbij, kijkt ernaar en haalt de schouders op: ,,ze'' zijn weer bezig.

Nochtans werden nooit eerder in de vaderlandse politiek zoveel afspraken met de geschiedenis gemaakt als nu al onder Verhofstadt II. Begrijp ons niet verkeerd. Doortastende maatregelen nemen die verder reiken dan één of meer legislaturen, is absoluut wenselijk en noodzakelijk. Om de problematiek van de vergrijzing te beheersen, zorg en pensioenen veilig te stellen en de staatsschuld verder af te bouwen. We beperken ons tot drie van de meest belangrijke beleidsdomeinen. Hoe liggen die er straks bij wanneer we de Olympische Spelen organiseren, een luchthaven hebben gebouwd en de mega-infrastructuurwerken rond Antwerpen zullen zijn voltooid? Daarover wordt maar weinig vernomen. Wel werd ik van de week wakker met het radiobericht dat de overheid een gratis brochure over ,,de nieuwe man'' in omloop heeft gebracht. De meest prioritaire aandachtspunten zijn de wereld gelukkig nog niet uit, dacht ik meteen gerustgesteld.

De paarse bewindslieden doen er niet onverstandig aan de recente historiek van politiek Nederland nog eens aandachtig te bestuderen en vooral te analyseren. Mede dankzij de zeer voorspoedige economie zette Paars I meer dan behoorlijke resultaten neer. Onder Paars II trokken de politici zich terug in van de buitenwereld afgeschermde bestuurskamers. Zowel de liberale VVD als de socialistische PvdA verloren aansluiting met de zorgen van hun achterban. Den Haag was met Den Haag in de weer zoals de Wetstraat veel te vaak met de Wetstraat bezig is.

En toen kwam Pim.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S