Vijf maanden parlementair verlof, maar Herman Decroo vindt onze politici niet lui

,,Voor een koffieklets roep ik het parlement niet samen''


Hoe lui zijn onze parlementsleden? Vijf maanden na de ontbinding van het oude parlement, is het nieuwe nog altijd niet begonnen. Pas de tweede dinsdag van oktober schiet het opnieuw in actie. En dus genieten de parlementsleden van een lánge vakantie, het resultaat van de parlementaire rust voor en na de verkiezingen en de traditionele vakantie die op 21 juli begint. In juli joegen ze er wel nog vier wetten door. Rechtvaardigt dat de flinke wedde wedde van 20.000 euro netto die ze in die periode opstreken? Nogal wat politici vinden het welletjes geweest met die vakantie en pleiten voor minder vrije dagen. Eén man is daar heer en meester over: Herman De Croo, de voorzitter van de Kamer. Hij vindt het allemaal veel drukte om niks. • Mijnheer De Croo, wat hebt u de voorbije maanden gedaan? Een wereldreis gemaakt?
 • ,,Ik heb constant gewerkt, mijnheer. Ondanks de mooie zomer. Op vier dagen na. Toen was ik op werkreis naar Congo.'' • U bent natuurlijk een uitzondering. Hebben de critici geen gelijk als ze zeggen dat het ongehoord is dat het parlement vijf maanden buiten strijd is?
 • ,,Vijf maanden? Het is volksbedriegerij om dat te zeggen. Natuurlijk was er een tijd geen parlement voor en na de verkiezingen, maar dat moet zo van de grondwet. Toen de regering gevormd was, hebben we in volle congé drie weken gewerkt, tot einde juli. Pas dan zijn we met vakantie gegaan.'' • Toch mort de CD&V. Trees Pieters bijvoorbeeld vindt zoveel vakantie schandalig.
 • ,,Trees Pieters moet niet zeuren. Haar eigen fractieleider was het ermee eens om in september niet te vergaderen.'' • Volgens N-VA'er Geert Bourgeois krijgt de regering nu de vrije hand.
 • ,,Het is toch niet omdat Bert Anciaux overal dertig wil laten rijden of omdat de premier spreekt over een nieuwe luchthaven dat wij daarvoor samen moeten komen? Ik roep de Kamer niet bijeen om een koffieklets te houden over plannetjes van ministers. Wij moeten hier wetten stemmen. Over de Afghaanse hongerstakers hadden wij kunnen samenkomen, maar toen heeft niemand mij dat gevraagd.'' • Werken de parlementsleden eigenlijk hard genoeg?
 • ,,Ik werk tachtig uur per week. Maar ik ben een slecht voorbeeld. Een parlementslid zou 60 uur per week moet werken, anders raakt hij nooit herverkozen.'' • Bij gebrek aan werk in Brussel hebben veel parlementsleden zich de voorbije maanden inderdaad ,,op de lokale politiek gestort'', zoals onder meer Guido Tastenhoye (Vlaams Blok) zegt. Daarvoor krijgen ze toch geen parlementaire vergoeding?
 • ,,Van Guido Tastenhoye heb ik dat gezien, die heeft daarbij zelfs zijn ellebogen gebruikt. (lacht) Ik vind het niet slecht dat parlementsleden zich ook met lokale politiek bezighouden. Daar halen die mensen hun stemmen. Van de honderdvijftig parlementsleden heeft tweederden een gemeentelijk mandaat. Eenderde is burgemeester, eenderde zit in de gemeente- of OCMW-raad, en eenderde is chagrijnig omdat ze niet zo'n mandaat hebben.''

  ,,De kiezer heeft gewild dat die mensen in het parlement zitten. Ik moet dat aanvaarden. Wat kan ik anders doen? Diploma's vragen?''

  Corrigeer

  POPULAIRE VIDEO'S