Werklozen plegen vaker zelfmoord


De kans dat iemand zelfmoord pleegt ligt drie keer hoger bij werklozen dan bij mensen die een job hebben. Dat blijkt uit een Nieuw-Zeelandse studie. ,,Het risico op een poging tot zelfdoding, ligt zelfs zes keer hoger bij werklozen'', zegt psychiater Cees van Heeringen.

Wereldwijd sterven jaarlijks vijf miljoen mensen een onnatuurlijke dood. De belangrijkste doodsoorzaak zijn verkeersongevallen, maar zelfmoord staat op nummer twee met 815.000 gevallen. Om de veertig seconden pleegt iemand op aarde zelfmoord.

Zes procent van die zelfmoorden hebben te maken met werkloosheid, zo blijkt uit de studie. ,,Werkloosheid op zich verklaart niet alles'', zegt Cees van Heeringen, diensthoofd psychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. ,,Voor zelfmoord is er steeds meer dan één reden. Meestal is het een wisselwerking tussen negatieve levensomstandigheden en een soort van voorbestemming. Een combinatie van stress, depressie en verlieservaring.''

  • Zijn er cijfers voor ons land?
  • ,,Wij hebben geen onderzoek verricht naar zelfmoorden, maar wel bij mensen die een poging daartoe achter de rug hebben. Daaruit is gebleken dat werkloze mannen zes keer meer risico lopen op een poging dan werkenden, en vrouwen driemaal meer. Verontrustende gegevens.''

  • Heeft onze maatschappij daar schuld aan?
  • ,,Elke samenleving is onderhevig aan krachten -- onder meer sociaal-economische -- waaraan het nooit zal kunnen ontsnappen. Schuld is hier niet op zijn plaats. De maatschappij moet er evenwel voor blijven zorgen dat er voldoende en adequate opvangnetten bestaan.''

  • De werkloosheid neemt toe. Dus ook het aantal zelfmoorden?
  • ,,Buitenlandse onderzoeken zijn tot een andere vaststelling gekomen. Wanneer de werkloosheid in een gemeenschap algemeen is, verkleint het risico op zelfmoord. Het voorbeeld is Zuid-Italië waar één op de twee inwoners geen baan heeft. De zelfmoordcijfers liggen er stukken lager dan elders omdat het stigmatiserende effect er ook kleiner is. Werkloosheid wordt er bijna de normaalste zaak van de wereld. Waarom zich dan uitgestoten voelen?''

    Corrigeer

    MEER NIEUWS