Studenten dringen aula binnen waar prins Filip eredoctoraat krijgt

Handvol betogers verrassen politie

Brussel -
Prins Filip mag zich sinds gistermiddag eredoctor noemen van de Katholieke Universiteit Leuven. De uitreiking van het vooraf druk bediscussieerde eredoctoraat ging gepaard met fel Vlaams-nationalistisch protest. Drie leden van de Nationalistische Studentenvereniging waren er in geslaagd stiekem te dringen in de universitaire aula, waar ze de speech van prins Filip met een luidkeels ,,België barst'' verstoorden. De kersverse eredoctor liet de kritiek niet aan zijn hart komen en hield een toespraak over ,,wederzijds respect en erkenning''.

Het zag er lang naar uit dat het nationalistisch protest tegen het eredoctoraat voor prins Filip haast onopgemerkt voorbij zou gaan. Een honderdtal Vlaams-Blokkers, leden van de bevriende Nationalistische Studentenvereniging en enkele tientallen sympathisanten van de Nieuw-Vlaamse Alliantie waren tijdens de traditionele eucharistieviering voor de uitreiking van de eredoctoraten samengestroomd aan de Grote Markt. Ze schreeuwden slogans tegen prins Filip, rector André Oosterlinck en de Belgische staat. Veel effect had hun actie niet want de strakke wind blies hun geroep de verkeerde kant uit.

Enkele leden van Spirit waren dichter bij het parcours richting universitaire aula geraakt. Maar hun pamfletten met Ik ben de volgende eredoctor werden al in beslag genomen voor de prins naar buiten kwam. De politie was vast van plan elk protest langs het parcours in de kiem te smoren. Zelfs een zeldzame royalist moest alle moeite van de wereld doen om zijn foto van Filip en Mathilde uit de scheurende handen van de agenten te houden.

Toen prins Filip omringd door de 'togati' van de Leuvense universiteit opstapte naar de aula, bleken langs het parcours toch enkele tientallen betogers te staan. Die haalden plots anti-Belgische pamfletten boven en slingerden een verschrikte Filip België barst naar het hoofd.

Het kwam tot schermutselingen tussen agenten en betogers en het duurde even voor de politie de situatie onder controle kreeg. De politie verrichtte zeventien administratieve aanhoudingen wegens ordeverstoring. ,,We waren vooral verrast door de agressiviteit van sommige heethoofden'', zegt hoofdcommissaris Wim Geens. ,,Een groepje probeerde de optocht tegen te houden met de nadarafsluiting. Een viertal wilde een fysieke confrontatie zoeken met de kop van de optocht, waar ook prins Filip liep.''


Waardering
In de aula zelf verdedigden rector Oosterlinck en zijn voorganger Roger Dillemans de beslissing om prins Filip een eredoctoraat te geven. ,,Het is geen wetenschappelijke graad maar een blijk van waardering van de universiteit.'' Volgens hen komt dit eredoctoraat er op basis van de maatschappelijke verdienste van de prins persoonlijk én van de instelling monarchie. Van ,,verdienste voor de wereldvrede'', een argument dat veel Leuvense proffen in het verkeerde keelgat was geschoten, was geen sprake meer.

Dillemans riep prins Filip wel op om -- door het aanwenden van zijn ,,groeiende invloed'' -- steun te verlenen aan projecten voor de vermenselijking van de wereld. ,,Waarom zou u niet nog een bijeenkomst houden bij u in Laken, mede voorbereid door jongeren, waarbij ook wie toen buiten het hek stond welkom is'', suggereerde Dillemans.


Doloris causa
En toen was het woord aan de prins zelf. Maar toen die naar het spreekgestoelte stapte, begonnen drie leden van de Nationalistische Studentenvereniging, die ondanks een strenge toegangscontrole de zaal binnengeglipt waren, luidkeels te protesteren.

Toen de actievoerders afgevoerd waren, deed Filip het incident af met een kwinkslag: ,,Het leek de voorbije dagen meer op een doctoraat doloris causa (omwille van de pijn, red.) dan op een doctoraat honoris causa (omwille van de eer, red.).''

Daarna hield hij een met veel filosofische citaten doorspekt pleidooi voor wederzijds respect. ,,Erkenning is voor mij datgene waar alles om draait. Hierbij definieer ik erkenning als de houding waardoor wij achting opbrengen voor iemand, niet alleen omdat deze persoon in waardigheid gelijk is aan elke andere mens, maar ook omdat hij of zij waardevolle eigenschappen bezit.... Een harmonieuze multiculturele samenleving waarin erkenning centraal staat, kan een enorme verrijking zijn voor de moderne mens.''

Zijn betoog kon in de aula op een luid applaus rekenen. Maar op de tegenstanders van zijn eredoctoraat maakte de prins weinig indruk.

Verschillende profs hadden uit onvrede hun kat gestuurd. En de studentenvereniging Loko liet weten dat de uitreiking wat hen betreft overschaduwd werd door een schijn van politiek opportunisme.

Corrigeer

NIEUWS