Belg heeft hoger loon en betere arbeidomstandigheden, maar meer arbeidsongevallen dan Europees gemiddelde

We mogen niet klagen


De Belgische werknemer mag in vergelijking met zijn Europese lotgenoten niet klagen over zijn loon en de stress op het werk. Alleen de veiligheid op de werkvloer kan stukken beter, want ons land noteert opvallend meer arbeidsongevallen. Dit staat in het Belgische rapport over de kwaliteit van de arbeid, opgesteld in opdracht van federaal minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx (PS).

Het rapport vergelijkt onder meer gegevens over arbeidsongevallen, opleidingskansen, arbeidsuren en inkomens in België met statistieken over de ,,kwaliteit van de arbeid'' in andere landen van de Europese Unie (EU).

 • Loon Het loon dat in onze zak terechtkomt, ligt niet alleen hoger dan het Europese gemiddelde, maar het groeit wel sneller. In vergelijking met 1997 is meer dan de helft van de landgenoten met de laagste inkomens (minder dan 47.000 frank bruto per maand) naar een hogere looncategorie verhuisd. In de EU zijn maar twee landen met verhoudingsgewijs nog minder werknemers met een laag loon dan België.
 • Gelijke kansen Zowel in België als in de Europese Unie liggen de lonen van voltijds werkende vrouwen lager dan die van mannen, ongeacht de beroepscategorie.
 • In de verwerkende industrie haalt een vrouw in ons land maar 80 procent van het gemiddelde loon van een mannelijke collega. In het hotel- en restaurantwezen is dat 85 procent, in de financiële sector maar 78,5 procent.

  Er zijn ook nog altijd veel minder vrouwen aan de slag dan mannen. In de leeftijdscategorie van 25 tot 54 jaar heeft 73,5 procent van de vrouwen met een middelmatig opleidingsniveau een job tegenover 92,8 procent van de mannen in die categorie.


  Deeltijds
 • Opleiding Werkende Belgen hebben een iets hoger opleidingsniveau dan het Europese gemiddelde. Vooral de Belgische vrouwen scoren opvallend hoog.
 • Veiligheid Het aantal arbeidsongevallen in ons land is te hoog. Per honderd werknemers geven de statistieken 5,1 arbeidsongevallen aan met meer dan drie dagen arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Het Europees gemiddelde ligt op 4,1 procent. In de bouwnijverheid is het percentage ongevallen dubbel zo hoog als in de verwerkende industrie.
 • Flexibiliteit Een op de vijf of 20 procent van de Belgen werkt deeltijds. In heel de Europese Unie is dat 21 procent. Vrouwen werken wel veel meer deeltijds dan mannen: 38 tegenover 5 procent.
 • In België zijn er wel drie keer minder werknemers die ook op zaterdag, zondag of 's nachts moeten werken dan in andere EU-landen. In ons land is er ook opvallend minder ploegenarbeid en zijn er minder tijdelijke contracten.

  Corrigeer

  POPULAIRE VIDEO'S