Grote Laak zwaarst vervuild

TESSENDERLO -
De Grote Laak heeft de twijfelachtige eer bij de top drie te behoren inzake meest vervuilde waterbodems in Vlaanderen. Dat heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) uitgezocht. Volgens de VMM wordt het ecosysteem er ernstig bedreigd. Oorzaak is de historische vervuiling van Tessenderlo Chemie (TC) .

,,In de Grote Laak is er vooral een probleem van vervuiling door zware metalen als arseen en cadmium'', zegt Mie Van den Kerchhove, woordvoerster van de VMM.

De VMM vindt dat er snel bijkomend onderzoek moet komen. ,,Probleem is dat het waterbodemonderzoek nog in zijn kinderschoenen staat. Het komt er op aan eerst de afvalwaters te zuiveren om bijkomende vervuiling te vermijden. Dan pas kan er aan saneren gedacht worden. Nu stellen wij vaak vast dat er weer vervuiling optreedt nadat de waterbodem gesaneerd is. De zwaarste vervuiling situeert zich bovendien in een tweede bodemlaag door bezinking. Het probleem is niet op te lossen door gewoon een laag af te krabben''.


Historisch
,,Midden en eind jaren tachtig heeft ons bedrijf grote inspanningen gedaan om het afvalwaterdebiet te verminderen en om de kwaliteit ervan te verbeteren'', reageert Greet Putseys van de Milieudienst van TC.

,,De voorbije jaren werden nogmaals maatregelen genomen om de toegepaste zuiveringsprocessen te optimaliseren. Door de volgehouden inspanningen van het laatste decennium voldoen de huidige afvalwaters ruimschoots aan de lozingsnormen. De kwaliteit van de waterbodem van de Grote Laak is enkel nog toe te schrijven aan historische bedrijfsactiviteiten''.

Ook burgemeester Jan Verheyden erkent dat TC de voorbije jaren heel wat inspanningen heeft geleverd. ,,Probleem is dat er voor TC geen economisch rendabel procédé bestaat om de afvalwaters optimaal te zuiveren. Dan zou het bedrijf beter kunnen sluiten, vertelde de leiding mij destijds. TC heeft ook het nadeel dat het in het binnenland ligt. Gelijkaardige chemische bedrijven in het Antwerpse havengebied - ook al doen ze ongetwijfeld grote inspanningen - lozen gewoon in de Schelde en daar kraait geen haan over.''.

Wie moet er dan opdraaien voor de sanering ? ,,De gemeente zeker niet'', aldus Verheyden. ,,In principe het bedrijf, maar dat blijkt dus niet haalbaar''. (PBVM)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees