Buurtbewoners van Le Lis in Hamme vrezen voor fuifoverlast

,,Smidse niet geschikt voor fuiven''

HAMME -
De beslissing van het Hamse gemeentebestuur om de oude smidse van Le Lis in het Baantje tijdelijk uit te bouwen tot fuifzaal, valt niet in goede aarde bij een aantal omwonenden. ,,Onze woning staat op twintig meter van de smidse, een niet geïsoleerde ruimte'', werpt Fernand Van Praet uit de Museumstraat op.

Simonne Reyngaert (72) was de eerste omwonende die een bezwaarschrift indiende bij het gemeentebestuur. ,,Ik vernam via de krant dat in de onmiddellijke nabijheid van onze woning -- we wonen op nauwelijks tien meter van de smidse -- binnenkort zal worden gefuifd. Iedereen weet dat het vertier van de jeugd niet in stilte verloopt. Daarom meldde ik mijn ongerustheid, niet alleen over geluidshinder van muziek maar ook over het af- en aanrijden van de fuifgangers'', zegt de bewoonster van de tegenoverliggende Sint-Jansstraat.

Fernand Van Praet (54) uit de Museumstraat is al evenmin te spreken over de plannen. ,,Er is niet alleen de lawaaihinder. Het is bekend dat bij tal van fuiven de verspreiding van zwerfvuil schering en inslag is. Bovendien is vandalisme niet uit te sluiten, vooral niet op een werf waar afbraakmaterialen zomaar voor het grijpen liggen.''


Alternatieven
Van Praet is van mening dat het gemeentebestuur een verkeerde keuze maakt. ,,De smidse is nu net het vuilste gebouw van Le Lis. De vloer is doordrongen van oliën en vetten. Wie weet wat ze allemaal in de kelder zullen vinden? Er is maar één toilet voorhanden. Wordt onze straat dan meteen een open plasruimte bij fuiven?''

Volgens de man zijn zeker alternatieven voorhanden om de fuifproblematiek tijdelijk op te lossen. ,,Kan het cultureel centrum occasioneel niet worden opengesteld voor fuiven? Is zaal Den Bond zo onveilig, mits enkele ingrepen op het vlak van nooduitgangen? Ook de Rio kan een tijdelijk alternatief zijn. Er is ook nog jeugdhuis 't Klokhuis. Ik hoor dat in de smidse maximum 250 fuifgangers binnen mogen. Welke jeugdvereniging kan daaraan een cent overhouden, rekening houdende met de huurprijs, de kosten voor geluid en licht, Sabam en andere onkosten?''

Het schepencollege vraagt dat de omwonenden enig begrip aan de dag leggen. ,,Het gaat om ten hoogste twaalf kleinschalige fuiven per jaar en de mogelijke hinder zal slechts twee jaar duren.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees