Jeugdraad wil meer inspraak


De gemeentelijke adviesraad voor jeugdbeleid betreurt dat het schepencollege hen niet heeft betrokken bij het overleg en de afspraken rond de inrichting van de Le Lis-smidse tot tijdelijke fuifzaal. ,,Volgens schepen voor Jeugd Herman Vijt is er enkel sprake van verhuur aan jeugdverenigingen. Mogen individuele jongeren deze zaal dan niet huren? Wij vragen dat een duidelijke afsprakenbundel wordt bezorgd aan alle betrokkenen.''

De jeugdraad heeft ook bedenkingen bij de accommodatie. ,,Op welke wijze kan de veiligheid van de jongeren worden gewaarborgd op dit open terrein? Een afsluiting met hekwerk lijkt ons onvoldoende, wanneer het langs verschillende kanten toegankelijk is. Er dringen zich bovendien heel wat renovatiewerken op om aan dezelfde veiligheidseisen te voldoen die aan de andere fuifzalen worden opgelegd.'' De adviesraad is eveneens vragende partij om inzage te krijgen in het kostenplaatje van deze (tijdelijke) fuifzaal. (JVdV)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees