Conflict met invoerder leidt tot sluiting Brugse NV Van Biervliet

,,We gaven voorrang aan ons personeel''

BRUGGE -
De sluiting van de Mercedes-garage NV Van Biervliet aan het Waggelwater (zie onze krant van gisteren) blijkt niet uit de lucht te vallen. Ze is het resultaat van een aanslepend conflict tussen de NV Van Biervliet en de Mercedes-invoerder in België, DC Belux. ,,DC Belux liet na klare wijn te schenken over onze toekomst als haar concessionaris'', zegt algemeen directeur Marnix Buysse, ,,Vandaar dat Van Biervliet genoodzaakt is geweest met haar activiteit te stoppen. Met dien verstande dat wij voorrang hebben gegeven aan een degelijke financiële regeling voor onze 59 personeelsleden die wij noodgedwongen in verbreking hebben moeten stellen.''

Al in 1999 liet Mercedes aan zijn concessiehouders in België weten dat door tegenvallende cijfers hun aantal naar beneden moest. Elke concessionaris moest een omzet halen van twee tot drie miljard frank. ,,De NV Van Biervliet haalde met 1,5 miljard de norm niet, dus moesten ook wij fuseren'', zegt Buysse, ,,De invoerder stuurde aan op een fusie met de NV Vereenooghe in Roeselare. De NV Auto Terminus in Oostende zou hetzelfde doen met de NV Autostar in Veurne en Ieper.''


Zelf geïnteresseerd
Maar uiteindelijk blies DC Belux zelf alle fusiegesprekken met de NV Vereenooghe af. ,,Met de melding'', zegt Buysse, ,,dat zij zelf geïnteresseerd was in een overname van de NV Van Biervliet.'' Maar daar kwam niets van in huis. Een overname werd steeds uitgesteld, naar verluidt omdat DC Belux nog geen mandaat had van haar Duitse directie.

,,Tot we in maart 2001 van DC Belux plots te horen kregen dat we als concessionaris niet meer gewenst waren en opgezegd waren met een termijn van 2,5 jaar'', zegt Buysse, ,,Toen Auto Terminus Oostende aanbood om de NV Van Biervliet over te nemen en zo het concessie-probleem in Noord-West-Vlaanderen op te lossen, werd deze kandidaat als onwaardig wandelen gestuurd. Toen zagen we in dat DC Belux een verborgen agenda hanteerde: haar ware bedoeling was kennelijk de Mercedes-concessie van de NV Van Biervliet te koop aan te bieden aan een partner van eigen keuze of die zelf over te nemen. En dit tegen zeer gunstige voorwaarden aangezien de waarde daalt naarmate de vooropzegtermijn verstrijkt.''


Waard
Maar dat was buiten de waard gerekend. ,,Dat we opgezegd waren, lekte uit en kwam onze bank ter ore. Die schortte onze kredietlijnen op tot DC Belux met een langetermijnvisie voor de dag zou komen. Maar die bleef uit. Vanaf toen ging het bergaf: het personeel raakte gedemotiveerd, de klanten stelden pertinente vragen en ook de bevoorrading werd steeds moeilijker. We begonnen Mercedes België selectief te betalen omdat we DC Belux wilden dwingen tot een duidelijk standpunt. Daarop legde de invoerder bewarend beslag op onze inkomsten. Niettemin slaagden wij erin met de steun van ACV-secretaris metaal Luc Logghe voorrang te geven aan de rechten van ons personeel. Donderdag hebben wij onze mensen ingelicht en konden wij hen correct uitbetalen.''


Schok
,,Het schokeffect dat de sluiting van de NV Van Biervliet nu veroorzaakt, doet ons hopen dat DC Belux eindelijk wakker wordt. Hopelijk wordt Auto Terminus Oostende nu wel een waardige overnamekandidaat in de ogen van Mercedes. Wij hopen dan ook dat ons personeel snel weer in dienst kan komen van een overnemer.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees