Geen hoofdstad van de rolstoel

BRUSSEL -
Brussel is zijn titel van hoofdstad niet echt waardig als het over rolstoelgebruikers gaat. Het is er nog te vaak een hindernissenparcours voor gehandicapten en mensen die minder goed te been zijn. Brussel heeft al inspanningen geleverd voor een betere toegankelijkheid, maar er is nog veel werk.

Bijna een derde van de bevolking kan zich (vrij) slecht verplaatsen. Door de vergrijzing zal dat cijfer alleen maar stijgen.

Brussel heeft al inspanningen geleverd voor het toegankelijker maken van openbare gebouwen en ruimtes voor gehandicapten, maar de achterstand op Vlaanderen en sommige buurlanden blijft groot.Nieuwe reglementeringen inzake ruimtelijke ordening bevatten verplichtingen ter zake.


Metrostations
Zo wordt bij de renovatie van metrostations rekening gehouden met de situatie van andersvaliden. Aangezien slechts twee stations per jaar onder handen worden genomen en er 68 zijn, zal het nog decennia duren vooraleer het MIVB-net volledig is aangepast is aan die noden.

Om bij de aflevering van vergunningen meer rekening te houden met minder mobiele reizigers nam de Brusselse regering het agentschap Access-A (Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Gehandicapten) in de arm. Het gaat na in hoeverre bij projecten rekening wordt gehouden met de verplichtingen ten overstaan van gehandicapten en minder mobielen. Van de 84 onderzochte dossiers verwierp Access-A er 29. Een groot deel van die 29 dossiers werd of wordt aangepast.

Access-A wil werk maken van een partnerschap met de gemeenten en bedrijfssectoren. (CVS, belga)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees