Fietspad in Wetstraat in 2003

BRUSSEL -
Er komt volgend jaar een fietspad in de Wetstraat. Het jaar daarna in de Belliardstraat. Dat zijn de plannen. Nieuw is het idee niet, maar de uitwerking blijft al jaren achterwege.

Bij de goede voornemens die maandag op de Staten-generaal over de Verkeersveiligheid te horen waren, was er een die sommige Brusselaars wel heel bekend in de oren klonk: de Brusselse minister van Openbare Werken, Jos Chabert (CD&V), kondigde een fietspad aan in de Wetstraat. Al bijna tien jaar duikt het fietspad in deze stadssnelweg op. Telkens stuiten vrome wensen op politieke onwil. Fietsverenigingen hopen dat het deze keer menens is.

,,Met deze brede invalsroute zet Brussel de deuren wagenwijd open voor alle autoverkeer. Hiermee geef je het - verkeerde - signaal dat onze hoofdstad stad één grote doorgangszone is'', zegt Isolde Boutsen van de fietsersvereniging vzw Cyclo.

Tien jaar geleden al kwam het Wetstraat-fietspad op de proppen. De plannen waren klaar, de bouwvergunning lag er en de contracten met de aannemer waren rond. Dat was buiten de toenmalige burgemeester gerekend: François-Xavier de Donnea weigerde toelating te geven voor de werken tijdens het schooljaar. Die zouden het verkeer te veel hinderen. De nieuwe gewestregering schoof het fietspad op de lange baan. Uiteindelijk kreeg de Wetstraat in 1999 toch een klein stukje fietspad, tussen de Kleine Ring en de Hertogstraat. Slechts weinig fietsers maken ervan gebruik: om het te bereiken moeten ze halsbrekende toeren uithalen.

Het huidige plan van Chabert heeft betrekking op het gedeelte buiten de Kleine Ring, waar de Wetstraat een gewestweg is. Hij wil de hele straat opnieuw laten aanleggen, met bredere voetpaden , andere straatverlichting, wat groen en een dubbel fietspad. Daarvoor moeten de automobilisten een van de vijf baanvakken inleveren.

De herinrichting moet plaatsvinden in de zomer van volgend jaar. Het jaar erop is de Belliardstraat, de parallelle straat voor uitgaand verkeer, aan de beurt. Over enkele weken vindt in de Wetstraat een eerste test plaats, waarbij het autoverkeer naar vier rijvakken gebracht wordt.

Fietsverenigingen verheugen zich hier al op. Toch leeft de vrees dat deze test gebruikt wordt om het hele plan te kelderen. Computersimulaties tonen dan wel aan dat het autoverkeer niet al te veel hinder zou ondervinden en dat de toename van het sluipverkeer naar omliggende straten beperkt zou blijven. De Donnea, inmiddels minister-president, blijft huiverachtig.

  • www.fietsersbond.be/brussel
  • Corrigeer

    IN HET NIEUWS

    Verkiezingen in jouw gemeente:

    POPULAIRE VIDEO'S

    Het beste van Enkel voor abonnees