Neigemse pastoor hoogste bieder op openbare verkoop Volkssterrenwacht Nysa

Getouwtrek om inboedel sterrenwacht

NINOVE -
De inboedel van de vzw Volkssterrenwacht Nysa is per opbod verkocht om de schulden aan te zuiveren. De hoogste bieder was de Neigemse pastoor Fiel De Pagie en niet de vzw Volkssterrenwacht Neigem, die de activiteiten van de vorige sterrenwacht wou verderzetten.

,,Ondanks de beloften en de inspanningen van het bisdom Gent'', was de commentaar van Johnny Van de Velde, voorzitter van Volkssterrenwacht Neigem. ,,We zijn uiteraard ontgoocheld, maar misschien is dit op termijn wel de zuiverste oplossing. Wij beginnen vanaf nul met een nieuwe volkssterrenwacht in het Ninoofse.''

De vzw Volksterrenwacht Nysa was gevestigd in de parochiale gebouwen in de Pastorijstraat en kwam in financiële problemen. ,,Omdat we de schuldenberg van Nysa niet wensten over te nemen, hebben wij op 1 januari 2001 de vzw Volksterrenwacht Neigem opgericht'', legt Johnny Van de Velde uit. ,,Uit noodzaak sloten we een contract met de vzw Parochiale Werken van Neigem. We betaalden 5.000 frank huur per maand voor de lokalen. We hebben ook een inventaris opgemaakt en ons verzekerd, zodat we op alle vlakken in orde waren.''

,,Toen voorzitter Rik Van Laethem van de deurwaarder het bevel kreeg tot ontruiming, is hij op 16 juni 2001 een aantal goederen komen wegnemen, daarvan is proces-verbaal opgesteld. Na 30 juni hebben wij onze activiteiten niet meer kunnen voortzetten. Met veel moeite mochten we er nog onze eigen spullen weghalen. Het bisdom had ons nochtans herhaaldelijk steun beloofd.''


Openbare verkoop
Op 20 november 2001 liet de advocaat van de vzw Parochiale Werken weten dat zou worden overgegaan tot de openbare verkoop van de goederen van de vzw Nysa. ,,Maar ook nu weer bevestigde de vzw Parochiale Werken alle medewerking aan onze vzw Volkssterrenwacht Neigem. Desondanks vernamen we pas laat de geplande verkoop.''

De openbare verkoop verliep anders dan gepland. ,,Pastoor De Pagie kocht eerst een aantal goederen, die niets met sterrenkunde te maken hadden. Maar toen ik bood op de rest, bood hij tegen.''

De nasmaak is wrang, maar Johnny Van de Velde is toch tevreden dat de hele historie achter de rug is. ,,We hebben er geen kater aan overgehouden, wel enkele slapeloze nachten. Op den duur ben je meer advocaat dan amateur-sterrenkundige. Een locatie zoeken is onze eerste betrachting. We blijven wel in het Ninoofse, want het stadsbestuur en de cultuurraad hebben ons goed gesteund'', besluit Johnny Van de Velde.

  • Volksterrenwacht Ninove, Johnny Van de Velde, tel. 053-77.81.50.
  • Corrigeer

    IN HET NIEUWS

    POPULAIRE VIDEO'S

    Het beste van Enkel voor abonnees