Coalitiepartners CD&V en VLD twisten weer

De ene lift is de andere niet

EEKLO -
De interne onenigheid binnen de CD&V- en VLD-coalitie, die met het meningsverschil rond de aankoop van De Kring een opstoot kende, lijkt verre van gesust. Op de jongste gemeenteraad vochten CD&V-fractieleidster Rita De Coninck en VLD-schepen Christophe De Waele een verbaal robbertje uit over de plaatsing van een lift in het Electrabelgebouw. Over die andere lift op de agenda, die voor dienstencentrum Zonneheem, werd met geen woord gerept.

DE ELECTRABEL-LIFT

Nog voor de administratieve diensten naar Electrabel in de Industrielaan verhuizen, wil de stad er in het achterste administratieve deel een lift laten plaatsen. Volgens schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (die straks met zijn diensten naar die vleugel verhuist) is dit vooruitziend en een initiatief om de stadsgebouwen voor iedereen toegankelijk te maken. Volgens raadslid Rita De Coninck kan die lift pas ingeplant worden wanneer men precies weet welke diensten waar zullen komen. ,,Ik wens een overzicht van alle in 2003 nog uit te voeren werken in Electrabel'', fulmineerde de CD&V'er. ,,Hoe weet men nu al dat die lift uitgeeft op ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn, vooraleer er een volledig beleidsplan is?'' De centraal geplaatste lift zal 65.000 euro kosten.

DE ZONNEHEEM-LIFT

Ook schepen van Sociale Zaken Koen Loete (CD&V) vroeg een extra lift en wel in de nieuw te bouwen vleugel van dienstencentrum Zonneheem. Dat dossier begint, net als de bewoners voor wie het bestemd is, stilaan een respectabele leeftijd te krijgen. Het oorspronkelijk geraamde plafond van 750.000 euro voor drie activiteitenlokalen, een grote bergruimte, een polyvalente ruimte en een grotere cafetaria bleek onrealistisch. Bovendien toonden sonderingswerken aan dat de ondergrond aangepaste fundering nodig had. En eigenlijk wilden de senioren ook een ruime kelder én een lift. Dat resulteert in 190.000 euro meerwerken, die ineens door de gemeenteraad werden goedgekeurd. SP.A-raadslid Freddy Depuydt vroeg de schepen of ,,die processie van Echternach'' ging blijven duren, maar Loete hoopt na de bouwvakantie de eerste spadesteek te kunnen geven. (EMV)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees