Waals wachtbekken wordt dringend


De ministers Duquesne en Flahaut kwamen gisteren de hulpverleners en de door de watersnood getroffen bewoners een hart onder de riem steken. Een uitgelezen gelegenheid voor burgemeester Guido De Padt om het dossier voor de bouw van een wachtbekken op Waals grondgebied weer op te vissen. Dit bekken moet samen met andere structurele maatregelen de steeds weerkerende wateroverlast in Geraardsbergen indijken.

Ook stroomopwaarts de Dender, in het Henegouwse Lessen, wordt de roep om een wachtbekken luider nu de bewoners er de voorbije dagen eveneens met overstromingen werden geconfronteerd. Burgemeester André Masure schat de kosten voor een bufferzone op ruim 250 miljoen euro. Die moet in Deux-Acren komen, een deelgemeente van Lessen, en zal vooral stroomafwaarts in Geraardsbergen soelaas bieden. Er was eerder al overleg tussen Vlaamse en Waalse overheden maar er is nog geen sluitend akkoord over de financiering van het project.

Burgemeester De Padt wil niet dat het dossier een communautaire twistappel wordt en wil het daarom op federaal niveau tillen. ,,Mensen vrijwaren tegen alle vormen van overlast en onveiligheid is belangrijk, dat moet boven het communautaire gekibbel uitstijgen. Het water dat we nu te slikken kregen was gratis, de aanleg van een bekken kost inderdaad veel geld. Maar men moet prioriteiten leggen.'' De Padt meent dat het Waalse wachtbekken in Deux-Acren samen met de aanleg van dijken en bufferbekkens in Geraardsbergen de wateroverlast kan keren.


Erkenning als rampgebied gevraagd
Intussen bleef het hoge peil van de Dender de oeverbewoners gisteren verontrusten. In Overboelare steeg het water weer, in Zandbergen bleef de toestand stabiel. ,,We hebben de situatie min of meer onder controle. Het leger blijft hier wel om verder assistentie te verlenen'', stipt burgemeester De Padt aan. Hij overlegde al met de gouverneur voor de erkenning van Geraardsbergen als rampgebied. De burgemeester dringt er bij de getroffen burgers op aan om bewijsmateriaal, onder meer foto's, over hun schade te verzamelen. De bewoners van de getroffen wijken en straten worden dan later gecontacteerd voor het samenstellen en indienen van schadedossiers bij het rampenfonds.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees