Turnhouts parket blijft koploper in seponeren van strafdossiers

VOOR HET EERST IN TOGA

TURNHOUT, ANTWERPEN -
De gerechtsgebouwen in ons land gonzen opnieuw van bedrijvigheid. Met plechtige toespraken door de korpsoversten van rechters en parketmagistraten werd gisteren het nieuwe gerechtelijk jaar geopend. Voor het rechtsgebied Antwerpen-Limburg trokken op het Antwerpse hof van beroep 97 advocaten-stagiairs voor het eerst hun nieuwe toga aan.

,,Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk, dat ik niet zal afwijken van de eerbied aan het gerecht en de openbare overheid verschuldigd, en geen zaak zal aanraden of verdedigen die ik naar eer en geweten niet geloof rechtvaardig te zijn.'' Met die plechtige eed uit het gerechtelijk wetboek traden gisteren 97 juristen toe tot de advocatuur.

De jonge advocaten-stagiairs volgen nu bij een patron een stage van drie jaar. Ze zullen de eerste jaren vermoedelijk nog financieel afhankelijk zijn van hun ouders, want de stagemeester neemt hen in dienst tegen een karig ,,leergeld''.

De Antwerpse balie is sinds maandag 64 advocaten rijker (evenveel als vorig jaar). Voorts kiezen veertien kersverse pleiters voor een loopbaan aan de balie van Hasselt, vijf gaan naar Tongeren, negen naar Turnhout en vijf naar Mechelen. De vrouwen blijven in de meerderheid: 59 tegen 38 mannelijke confraters.

Als vanouds verliep gisteren de openingszitting op het Antwerpse hof van beroep aan de Waalsekaai met veel ceremonieel vertoon. Procureur-generaal Christine Dekkers -- in Antwerpen-Limburg de hoogste magistrate van het openbaar ministerie -- sprak in haar mercuriale (plechtige openingsrede) onder meer over de noodzaak van kwalitatieve gerechtsverslaggeving. ,,Het gerecht doet er goed aan een zo groot mogelijke openheid in acht te nemen, maar de toetssteen van die communicatiebereidheid moet beperkt blijven tot het belang van het onderzoek, dat absolute voorrang heeft op het recht op informatie'', aldus Christine Dekkers. Wat betreft openheid naar de burger toe is de hoge magistrate blij dat sedert enkele maanden het hof van beroep een eigen website heeft (http://www.cass.be/beroep/antwerpen).

Het Turnhoutse parket blijft in ons land koploper in het seponeren. Liefst 81 procent van de aangebrachte zaken wordt door het parket niet vervolgd (36.252 op 44.630 zaken). Een onvolledig ingevuld kader parketmagistraten en een voelbaar gebrek aan voldoende en behoorlijk opgeleid administratief ondersteunend personeel is daar de oorzaak van. Drugszaken worden wel altijd vervolgd en hard aangepakt.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees