DRUPPELS TELLEN OP EERSTE SCHOOLDAG

SINT-JOOST-TEN-NODE -
Dit schooljaar moeten de kinderen van de gemeentelijke lagere school van Sint-Joost-ten-Node nog in klassen met van vocht doordrongen muren plaats nemen. In de gang op weg naar de klassen staan emmers. Ze kunnen druppels tellen. Maar de emmers dienen niet om te leren tellen, wel om regen op te vangen. Maar er is hoop.

De (enige) Nederlandstalige kleuter- en lagere school van Sint-Joost-ten-Node verhuisde vijf jaar geleden van de Overvloed- naar de Grensstraat. De oude locatie was veel te klein geworden, de Franstalige school in de Grensstraat zag haar aantal leerlingen drastisch slinken. Ze ruilden mekaars gebouwen. Maar de Nederlandstalige school erfde meteen armlastige infrastructuur. En de Nederlandstalige gemeenteschool bleef groeien. ,,We stegen van 100 kinderen vijf jaar geleden tot 340 bij aanvang van dit schooljaar. Er zijn alweer klassen te weinig,'' zegt directeur Xavier Delcourt.

,,Al in 1996 dienden we renovatie- en uitbreidingsplannen in bij de DIGO, de Dienst Infrastructuur van het Gesubsidieerd Onderwijs'', stipt Vlaams schepen Jules Spooren aan. De jaren verstreken, de insijpelingen tastten muren en daken steeds meer aan. Op sommige plaatsen lijk je meer in een bouwval rond te wandelen dan in een school. De toestand is ronduit schandalig.

Dit schooljaar moet er eindelijk verbetering komen. Gemeente en ontwerpteam hopen volgend voorjaar met de -- voorbereidende -- werken voor de renovatie en uitbreiding te starten. Ze voorzien in een extra verdieping op het hoofdgebouw.

Directeur Delcourt kijkt met veel verwachting uit naar de gisteren door Brussels minister Guy Vanhengel beloofde middelen. De aanpassings- en vernieuwingswerken worden geraamd op 90 miljoen frank (2.231.041 ).

Opmerkelijk is dat de architecten van de verbouwing en uitbreiding gebruik willen maken om het gebouw open te stellen voor anderen, zoals verenigingen. De infrastructuur moet daartoe -- buiten de schooluren -- de mogelijkheid bieden. Verenigingen kunnen er vergaderen, de sportzaal kan ter beschikking staan van buurtbewoners, geeft architecte Kathleen Mertens aan. Minister Vanhengel is die visie genegen. Een school is meer dan een onderwijsinstelling, zij staat ten dienste van de hele gemeenschap, stelt hij.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees