Pastorie Binderveld wordt dorpscafé


De plannenmakers willen in elke deelgemeente een dorpsplein creëren. In Binderveld wordt het extra gezellig wanneer de pastorie als dorpscafé geopend wordt en de kerk een multifunctionele bestemming krijgt.

Heel de operatie betekent een nul-operatie door het vrijkomen en verkopen van bouwgronden, hoewel het geheel 3,7 miljoen euro zal kosten aan alle participanten samen.

Ontwerper Frans Vandueren: ,,De uitgang van de kerk in Binderveld is zeer gevaarlijk. Het schooltje heeft een nieuwe, groene speelplaats nodig, naast meer veiligheid, net als de kerk, die door uitbreiding multifunctioneel wordt. De huidige pastorie moet worden verbonden met de kerk en verbouwd tot dorpscafé. Kinderen en senioren krijgen een gemeenschappelijk amfitheater, het kerkhof uitbreiding.''

In Kozen komt er eveneens een dorpsplein, met enkel een doorgang voor wandelaars en fietsers. Kerk, school, parochiezaal, pastorie en buurthuis vormen één geheel.

Een omleidingsweg is nodig en langs het buurthuis kan een nieuwe woongelegenheid geschapen worden. De parochiezaal dient uitgebreid, een dorpscafé ingericht en de aanleg van een educatief plein met speeltuinen gerealiseerd.


Ontmoetingsplaats
De parking in Wijer wordt verbouwd tot nieuw dorpsplein. Rond de school komt een ontmoetingsplaats met bijkomende ruimtes voor bib, chiro en senioren. De huidige speelpleinen dienen verlegd, dichter bij de school. Het voetbalterrein heeft nood aan nieuwe accommodatie. Het oude gemeentehuis levert nieuwe woningen op. Achter dat gemeentehuis krijgt men een uitbreiding van de woonzone, met sociale en privé-woningen. Het wandelpark blijft behouden.

,,Al deze plannen dragen bij tot meer samenhorigheidsgevoel en verdringen het gebrek aan menselijk contact. De plannen zijn best realiseerbaar. We hebben er met heel veel belanghebbenden over gepraat en gediscussieerd. Velen zijn er alleszins voor gewonnen'', aldus ontwerper Frans Vandueren.

Na de toelichtingsvergadering voor de bevolking van woensdagavond staat Nieuwerkerken op zijn kop. Voor- en tegenstanders hebben er ongetwijfeld een flinke kluif aan. De beslissing ter zake ligt nu in het politieke kamp.

(PPG)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees