Unieke Beverse bunkerlinie moet bewaard blijven

Negentig oude bunkers beschermd

BEVEREN / VRASENE -
In totaal negentig bunkers uit de Eerste Wereldoorlog worden binnenkort in de omgeving van Beveren beschermd als monument. Na een studie van de Simon Stevinstichting is door Vlaams minister Paul Van Grembergen onlangs een ministerieel besluit uitgevaardigd. Momenteel loopt een openbaar onderzoek bij de eigenaars, gebruikers en pachters van veertig percelen waarop de bewuste bunkers zich bevinden.

De locaties situeren zich vooral in de omgeving van Beveren en Vrasene, met name aan het Zillebeek en de Nerenhoek en in de Perman-, Polder-, Galg- en 's Herenwilgstraat. ,,Het gaat in feite om een typische en uitzonderlijke bunkerlinie van ruim zes kilometer tussen het Fort van Haasdonk en de expresweg Antwerpen-Zeekust. Vroeger stonden er in deze omgeving zo'n 188 bunkers, maar er zijn er intussen tijdens de voorbije jaren al een deel afgebroken om onder meer bedrijfsgebouwen en particuliere woningen op te richten of wegen aan te leggen. Zo'n bunker is nochtans een stevig bolwerk. Van de negentig overgebleven bunkers zijn er een aantal nog enigszins open. Ze worden gebruikt als stalling voor vee of voor de opslag van gewassen, maar andere bunkers zijn dan weer afgesloten'', aldus Joeri Mertens, medewerker van de Oost-Vlaamse afdeling Monumenten en Landschappen.


Restauratie
Wat brengt dit nu mee voor de eigenaars van de bewuste percelen waarop zich de bunkers bevinden? ,,Vanaf de definitieve bescherming kan de overheid hen tegemoet komen bij de instandhouding van het erfgoed, bijvoorbeeld bij restauratie, door middel van fiscale aftrek en/of premies. Een andere vergoeding is niet voorzien'', laat architect Axel Verhulst aan de betrokkenen weten. Joeri Mertens vult verder aan: ,,In feite kan men de terreinen/percelen verder verpachten en uitbaten, maar de bunkers afbreken is voortaan taboe.'' De aanvankelijk nog gevolgde denkpiste om de bunkers te laten wegzinken, is later verlaten omdat het een te dure procedure is.


Geschiedenis
De bewuste Duitse bunkerlinie is opgetrokken in 1916 en wordt nu vooral beschermd omwille van de militaire- en architectuurhistorische waarde. Ze behoort tot de 'Armeegruppe Antwerpen'.

In het ministerieel besluit, ingegeven door de studie van de Simon Stevinstichting, is ook sprake van de (bouw)historische waarde. Alle gebouwen zijn opgetrokken uit gewapend beton, een relatief nieuw materiaal aan het begin van de twintigste eeuw. Voor het eerst werd gewapend beton gebruikt bij militaire architectuur. De vormen en de constructiemethode zijn een gevolg van de nieuwe technieken in de krijgskunst. Ze zijn representatieve voorbeelden van functionele militaire architectuur. De te beschermen linie in de omgeving van Beveren en Vrasene telt elf verschillende bunkertypes, die representatief en karakteristiek zijn voor het type waartoe ze behoren.

Corrigeer

MEER NIEUWS