Provinciedomein in Gullegem officieel geopend

Bergelen is nieuwe groene long

GULLEGEM -
Het provinciaal domein Bergelen in Gullegem werd maandag officieel geopend in aanwezigheid van gedeputeerden Dirk De fauw en Jan Durnez. De provincie kocht het gebied van ruim 27 hectare naast de Bergelenput, een eind de jaren 70 uitgegraven zandwinningsput. Het vormt nu een groene long midden een verstedelijkt gebied.

De gemeente kocht in 1989 de Bergelenput en kleurde het in als stille recreatiezone en natuurontwikkelingsgebied.

,,In 1999 sloten de gemeente en de provincie een erfpacht af voor 30 jaar, waardoor het hele domein (43 ha) onder provinciaal beheer kwam. Met de ingebruikname van taverne De Bergelen in de voormalige Bulskamphoeve kan het domein ook echt uitgebaat worden. Zeer recent werd een waterzuiveringsproject aangelegd en de wal uitgebaggerd. Het domein is zeer waterrijk en dus een ideale plek voor amfibieën, vissen en watervogels. Tegenaan de Bergelenput staat het natuureducatief centrum De rand , waar natuurtentoonstellingen worden ingericht'', legt gedeputeerde De fauw uit.

Jozef Bruneel van Natuurpunt Wevelgem-Menen was verheugd met dit nieuwe plekje natuur. ,,We werkten mee aan het meiboompad, een wandeling door het domein dat ingewandeld wordt op 24 augustus. We werkten een natuureducatieve fietstocht uit van 19 km, die vertrekt aan de ponyhoeve en loopt over de oude spoorwegberm Menen-Roeselare.''


Gehandicapten en ouderen
Bruneel stelde dat Natuurpunt nadrukkelijk aandacht wil geven aan mensen met een handicap en ouderen, voor wie natuurgebieden vaak minder toegankelijk zijn. Hij waarschuwde: ,,De toename van recreanten verhoogt de druk op het domein en de aanwezige natuurwaarden. Vooral voor de vogels op en rond de vijver dreigt de verstoring toe te nemen. De keuzes die bij de lopende opmaak van het gemeentelijk structuurplan worden gemaakt, zijn essentieel voor de toekomst van het Bergelendomein.''

Gedeputeerde Jan Durnez had het over onthaasting en ontmoeting en de kans tot ontdekken en toonde zich trots dat de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt intussen zes provinciale toegankelijke domeinen telt.

Hij noemde de samenwerking met de gemeente een model en beloofde te waken over de kwaliteit en toegankelijkheid van het domein.

,,De nabijgelegen Heulebeek is een uitdaging, maar hier is nog veel werk aan de winkel. We zullen uitbreiden als de kans zich voordoet en de wandelbrochure met fauna en flora komt er.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees