Indrukwekkende ordemacht op de been in Kleine Brogel

1.100 arrestaties tijdens bomspotting

PEER -
Om en bij de 2.000 actievoerders/vredesmanifestanten zakten zaterdagnamiddag af naar Kleine Brogel om deel te nemen aan de bomspotting op de militaire vliegbasis van Kleine Brogel en om op die manier te bewijzen dat er wel degelijk kernwapens aanwezig zijn op de basis. 1.100 werden er gearresteerd voor enerzijds het aan hun laars lappen van het samenscholingsverbod en anderzijds ,,gewelddadig verzet''. Er was een indrukwekkend aantal ordehandhavers op de been gebracht om de basis te bewaken.

Zaterdag vond de laatste ,,bomspotting'' plaats van het Forum voor Vredesactie en van Voor Moeder Aarde op de militaire vliegbasis van Kleine Brogel. ,,Dergelijke bomspotting is zeker geen betoging maar een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid'', legde organisator Hans Lammerant uit. ,,Het is trouwens nogal logisch dat we actie voeren tegen de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel. Het Internationaal Gerechtshof van Den Haag dat toch nog altijd het hoogste juridische orgaan ter wereld is, heeft het gebruik van en het dreigen met kernwapens illegaal verklaard.''

Lammerant is bovendien vrij duidelijk wanneer hij zegt dat België zich door het paraat houden van kernwapens, schuldig maakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. ,,En ondanks duizenden klachten weigert het Belgische gerecht een onderzoek in te stellen naar de illegale kernwapens.'' Want dat die aanwezig zijn op Kleine Brogel is volgens de actievoerders een zekerheid.

De organisatoren verklaarden bovendien dat hun actie volledig geweldloos is. ,,Dat dit de laatste bomspotting is, wil echter niet zeggen dat we de acties stopzetten. Als de overheid na vandaag nog niet reageert dan zoeken we andere oorden op. We denken onder meer aan het militaire hoofdkwartier Shape in Bergen en aan de Navo in Brussel.''


Indrukwekkend
Ruim 2.000 vredesactivisten, niet alleen uit alle uithoeken van België maar ook uit Finland, Nederland, Duitsland, Zweden en Italië zakten zaterdag naar Peer af. De vastberadenheid om tot op de basis door te dringen was dit jaar trouwens nog veel groter dan de voorgaande jaren.

Aan de grenzen van de basis kon je echter al meteen zien dat de bomspotting dit jaar ,,anders'' zou verlopen dan de vorige jaren. Overal stonden militairen, politie enz.

Burgemeester van Peer Theo Kelchtermans had in samenspraak met de militaire overheden niet minder dan 400 politiemensen op de been gebracht, die de 1.500 militairen die de basis bewaakten de nodige back up moesten geven. Maar alsof dit nog niet genoeg was cirkelden voortdurend helikopters in de lucht en was er videobewaking. ,,Het zal moeilijk zijn om de basis te betreden'', aldus de overheden vanuit hun zwaar bewaakte ,,militaire stad''.

Om een en ander nog wat extra te bemoeilijken vaardigde Kelchtermans een samenscholingsverbod af. Kwam je met meer dan vier personen tegelijk op de openbare weg in de buurt van de basis, werd je administratief aangehouden. Degenen die toch de basis binnendrongen, werden ,,echt'' gearresteerd.

Opvallend was de aanwezigheid van heel wat politici als Peter Vanhoutte, Ludo Sannen en Jacyntha Deroeck (allen Agalev) en Patrick Vankrunkelsven (VLD). Daarnaast merkten we nog afgevaardigden van de SP.A en Ecolo. De jongerenbeweging Ronduit van de NV.A keurde de aanwezigheid van de parlementairen niet goed. ,,Het kan toch niet dat regeringspartijen tegen de stelling van hun partijtop in deelnemen aan deze bomspotting. Een beetje eerlijkheid zou best mogen.''


Draad
De activisten werden niet alleen tegengewerkt door de ordehandhavers maar ook door een aantal skinheads die wilden tegenbetogen. Ze werden evenwel vlug opgepakt door de politie.

Niettegenstaande alle mogelijke beveiligingsmaartregelingen zagen niet minder dan een 250 bomspotters de kans om door te dringen tot op de vliegbasis. Alles te samen werden een 1.200 manifestanten (onder wie Patrick Vankrunkelsven, Peter Vanhoutte, Els Van Weert en Michiel Martens) opgepakt en aangehouden. Later op de avond werden ze vrijgelaten.

Corrigeer

MEER NIEUWS