Leuven loopt heel wat inkomsten mis door vertragingen van regering

Belastingen fors omhoog


De KOGEL is door de kerk: het Leuvense schepencollege heeft beslist de belastingen te verhogen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 1150 naar 1400, de aanvullende personenbelasting van 6,7 naar 8 procent. Schepen van financiën Carl Devlies (CD&V) selecteerde de tien belangrijkste redenen voor de belastingverhoging.

De schepen wijst al maandenlang op de noodzaak van een belastingverhoging. Hij wijst erop dat de belastingen in Leuven nog laag gerangschikt staan, in het lijstje van centrumsteden. Devlies berekende dat een gezin met een woning met een kadastraal inkomen van 50.000 frank volgend jaar 3.215 frank meer belastingen moet betalen. Hij zette gisteren de tien belangrijkste redenen op een rijtje. Wij doen dat ook voor u.

 • Energie - Door de liberalisering van de energiemarkt zal de verbruiker wellicht minder moeten betalen voor zijn elektriciteit en gas. Op 1 juli 2003 worden namelijk alle energienemers vrij. Daardoor verwacht de stad een daling van de opbrengst van de dividenden op deze energie, tot 200 miljoen frank per jaar minder.
 • Belastinghervorming - De federale overheid past de belastingen aan. Zo worden de tarieven van de personenbelasting van 52,5 en 55 procent geschrapt. Daardoor moet de gemeentelijke aanvullende personenbelasting wel stijgen, om gewoon op hetzelfde niveau te blijven.
 • Gemeentefonds - De Vlaamse gemeenten vroegen van de Vlaamse overheid vijf miljard frank extra van het gemeentefonds, maar dat werd er amper 1,1 miljard. Er komt wel een herziening, maar de gevolgen zijn nog onduidelijk.
 • Inning - Het ministerie van financiën loopt vertraging op met de inning van de personenbelasting.
 • Doorstorting - De Vlaamse regering is sinds 1999 bevoegd voor de inning van de onroerende voorheffing en gemeentelijke opcentiemen. Voor het derde jaar op rij gaat dit gepaard met vertragingen. Dit zorgt voor bijkomende kosten voor de stad, want die moest haar uitgaven wel blijven betalen.
 • Reglement - De Vlaamse overheid veranderde de reglementering op de onroerende voorheffing. Het gaat vooral om bedrijfvrindelijke maatregelen. Daardoor lopen de gemeenten opnieuw enkele inkomsten mis.
 • Vennootschap - De voorbij jaren kozen zelfstandigen en vrije beroepen ervoor hun activiteiten onder te brengen in een vennootschap. Aanvullende belastingen worden echter niet geheven op de venootschapsbelasting.
 • Politie - De politiehervorming kost Leuven 22,4 miljoen frank extra. Het nieuwe 'verlof voorafgaand aan de pensionering' bij de brandweer -- ingevoerd door de federale regering -- kost de stad ook geld.
 • Personeel - Er komen extra personeelskosten bij, zoals een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques. Goed voor 16 miljoen frank.
 • Ruimtelijke ordening - Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening legt grote verantwoordelijkheden bij de gemeenten, zoals het opstellen van een ruimtelijk structuurplan.
 • Corrigeer

  IN HET NIEUWS

  Verkiezingen in jouw gemeente:

  POPULAIRE VIDEO'S

  Het beste van Enkel voor abonnees