Samenlevingsmanager moet wijken leefbaarder maken

GENT -
De Gentse CD&V stelt een project voor om de samenlevingsproblemen in Gent aan te pakken. Cruciaal is de aanwerving van een samenlevingsmanager. Daarnaast moeten een stuurgroep en een wijkanimatieteam aan de slag.

,,We moeten het gevoel wegnemen bij veel burgers dat de samenlevingsproblemen in zijn wijk, buurt of deelgemeenten niet meer worden aangepakt, zelfs onoplosbaar zijn'', zegt CD&V-gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger Tony Van Parys.

Per wijk zou een wijkanimatieteam moeten worden samengesteld. Met vertegenwoordigers van het lokale verenigingsleven, dekenij, straatcomités, onderwijs, culturele, sociale en sportorganisaties en migrantenverenigingen.

Een centraal team moet aansturen. De samenlevingsmanager werkt onder de bevoegdheid van de burgemeester. De stuurgroep telt topambtenaren en vertegenwoordigers van OCMW, Ivago, huisvestingsmaatschappijen.

,,We moeten de samenlevingsproblemen inventariseren per straat. En een analyse van de sterktes en zwaktes van de buurt maken. Daarnaast moet er een pandenbeleid komen met doorlichting van grijze panden.

In de wijk moet ook een politieantenne worden opgericht. Ook moet er een verbindingsmagistraat komen tussen wijkpolitie, het centrale team en het parket.

Van Parys geeft toe dat er al veel is gebeurd op dat terrein, ,,maar met weinig resultaat''. ,,Die samenlevingsmanager kan worden geselecteerd bij het bestaande personeel. Neem de actie Samenspraak. De resultaten zijn nihil. Daar zit veel personeel'', stelt CD&V-fractieleider Matthieu Dierckx.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees