Nederlands niet marginaal in hoofdstad

BRUSSEL -
Ruim 35 procent van alle Brusselaars is ,Nederlandskundig'. Tot die toch wel opvallende vaststelling kwam professor Rudi Janssens van de Vrije Universiteit Brussel. Aan zijn wetenschappelijke studie worden politieke conclusies vastgeknoopt.

Om misverstanden uit de wereld te helpen: professor Janssens heeft het in zijn studie over het ,Taalgebruik in Brussel' over ,Nederlandskundigen'; dus niet over ,Vlamingen'. Franssprekende Brusselaars die het Nederlands machtig zijn en kinderen van Eurocraten die in het Nederlands naar school gaan, zijn in het cijfer opgenomen.

Toch is de telling niet zonder belang. Ze maakt duidelijk dat Brussel allerminst ,une ville francophone' is. En ze doet ook vragen rijzen bij de verdeelsleutel van de middelen die van het Hoofdstedelijk Gewest naar de Gemeenschapscommissies gaat (80 procent naar de Franse Cocof en 20 procent naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie).

Professor Janssens had meer dan tweeduizend vraaggesprekken met Brusselaars en heeft meer opmerkelijke bevindingen in petto. Waren de Vlamingen vroeger geconcentreerd in het noordwesten van Brussel, dan zijn ze nu gelijk verspreid over heel Brussel. De Vlamingen zijn ook jonger dan enkele jaren geleden, het gemiddelde opleidingsniveau ligt dan weer hoger. En dit is goed nieuws voor al wie de Vlaamse zaak een warm hart toedraagt. Luidde de leuze voorheen ,,Vlaanderen laat Brussel niet los'', dan blijkt Brussel nu ook de Nederlandssprekenden niet los te laten.

(SEL)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees