Op zoek naar andere gevaarlijke stoffen

Meer dan dioxine alleen in Menen


De vele kankergevallen in de Lageweg in Menen waren uiteraard voer voor de milieuraad. Voorzitter Rik Vandamme wees erop dat in het verleden het woord dioxine nog uit het jaarverslag moest worden geweerd. ,,Als de pers nu aandacht aan het probleem besteedt, kunnen er plots wel bodem- en gezondheidsonderzoeken plaatsvinden.''

Het voorstel van burgemeester Bossuyt in een folder aan de Menense bevolking om in samenwerking met de milieuraad bodemonderzoeken te laten gebeuren, wordt positief ontvangen.

Lid Florent Denaghel wees erop dat er niet alleen dioxine in de lucht is, maar ook veel andere stoffen, die veel schadelijker zijn. Dat weet hij uit een gesprek met een professor uit Rijsel. ,,Ik begrijp ook niet dat alles wordt geconcentreerd rond de Lageweg. Gevaarlijke stoffen in de lucht kennen geen grenzen.''

Landbouwer Gerard Cools is ervan overtuigd dat de dioxine-uitstoot van de verbrandingsovens in Menen en Halluin (nieuwe oven) nu binnen de perken blijft. ,,Dat wijzen in elk geval de metingen uit. Wel werd recent de melk van drie landbouwbedrijven in Halluin uit de handel genomen. Dertig jaar lang werd er heel wat dioxine uit de verbrandingsoven van Halluin in de lucht geblazen. Die dioxine kwam in de bodem terecht en als gevolg van overvloedige neerslag kwamen opspattende aardedeeltjes op het gras terecht. De dioxine werd zo mee met het gras door de koeien opgegeten. Metingen op maïs tonen aan dat daar geen dioxine op te vinden is.''


Zware metalen
Oud-schepen van Leefmilieu Michel Werbrouck reageerde op het voorstel om bodemonderzoeken te laten gebeuren: ,,Vroeger deden we ook al dat voorstel, maar het VITO -- Vlaams Instituut voor Technologisch onderzoek -- zag er toen geen heil in naar zware metalen in de bodem te zoeken. Er werden dan ook dioxinemetingen gedaan bij de schoorstenen van diverse bedrijven in de industriezone. Nergens werd er een verhoogde dioxine-uitstoot genoteerd.''

De milieuraad was het erover eens om het schepencollege te adviseren zich bij toekomstige onderzoeken niet alleen op dioxine te fixeren, maar ook op andere gevaarlijke stoffen. Er wordt gevraagd een gezondheidsonderzoek niet alleen te beperken tot de Lageweg maar ook gebieden in de wijde omtrek daarbij te betrekken.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees