Ex-top Oostends Vlaams Blok staat terecht voor racisme


Vandaag dinsdag begint voor de 15de Kamer in Brugge het correctioneel proces tegen Edouard Hermy en André Janssens, twee ex-topmannen van het Vlaams Blok in Oostende. De twee worden beschuldigd van inbreuken op de wet op het racisme met een reeks pamfletten, die in 1999 in de aanloop naar de verkiezingen van 1999 verspreid werden, waarin vreemdelingen werden afgeschilderd als ,,drugsdealers en afpersers, dieven en hoeren''. De voorstanders van integratie vinden dit een gemiste kans omdat de speurders de link tussen hun Burgerinitiatief en het Vlaams Blok verbrodden.

Het Burgerinitiatief zag het levenslicht in het Oostendse Westerkwartier, waar Artsen zonder Grenzen eind 1998 een klein asielcentrum opende. De pamfletten die de groep verspreidde, zijn duidelijk: ,,Niet alleen is er de directe last, zoals de verhoogde onveiligheid en criminaliteit, het mooiste voorbeeld is het centrum van de stad, dat nu, als het duister wordt, een broeinest is van vreemdelingen, die zich herschoold hebben tot drugsdealers en afpersers, dieven en hoeren''.

Er kwamen twee klachten: die van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding van Johan Leman en die van het Oostendse stadsbestuur, die het Burgerinitiatief laakte voor gelijkaardige racistische citaten, die het plaatselijk weekblad Tips klakkeloos in een advertentie goot.

,,Een gemiste kans'', stelt een integratiemedewerker in Oostende. ,,De link van het Burgerinitiatief met het Vlaams Blok was zo duidelijk... Het onderzoek werd echter verbrod.''


Huiszoeking
Ook onderzoeksrechter Govaert zag in 2000 een duidelijk verband tussen de racistische groepering en het Vlaams Blok toen hij een huiszoeking beval in de kantoren van het Vlaams Blok in Oostende. Doel van de huiszoeking was de boekhouding van het Blok in beslag te laten nemen om daarmee de financiering van de racistische pamfletten door het Vlaams Blok te bewijzen. Maar vermits het partijlokaal de plaats is waar Vlaams Blok-kamerlid Chris Verougstraete aan sociaal dienstbetoon deed, was de plaats parlementair onschendbaar.

Het Burgerinitiatief ontstond immers op 1 september 1998, tijdens een bezoek van Filip Dewinter aan Oostende. Het verslag van die vergadering van het afdelingsbestuur van het Vlaams Blok stelt dat het Burgercomité door Eddy Hermy wordt geleid, die verantwoording dient af te leggen aan afdelingsvoorzitter André Janssens: ,,De voorzitter heeft beslissingsrecht over de steun die verleend wordt aan het comité, met inbegrip van het ter beschikking stellen van de nodige fondsen...''

. Of het proces twee individuen terechtstelt dan wel het proces wordt van het Oostendse Vlaams Blok, zal vandaag blijken. (YNG)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees