Provincie reorganiseert Leuvense tuinbouwschool

Facelift voor eeuwenoud Wijnpersgebouw


De provinciale school De Wijnpers in Leuven ondergaat een grondige reorganisatie. Er komt een nieuwe vleugel, nieuwe serres, en meteen maakt de provincie Vlaams-Brabant ook werk van de restauratie van het zestiende-eeuwse Wijnpersgebouw. Dat is vandaag in erbarmelijke staat. De restauratiekosten zijn geraamd op 960.000 euro.

De huisvesting van de leerlingen van De Wijnpers is vandaag problematisch. Omdat de ene afdeling werd afgebouwd en de andere groeide, zitten alle opleidingen verdeeld en versnipperd over alle gebouwen. Zo zitten de leerlingen van de richting Beeldende Kunsten in het oude Wijnpersgebouw uit de zestiende eeuw. Het waardevolle gebouw is in slechte staat. Er zijn barsten in de muren en het dak lekt. Maar er komt beterschap.

Dit jaar krijgt een centraal U-vormig gebouw op de site een forse uitbreiding. ,,Er komt een gloednieuwe vleugel'', vertelt gedeputeerde René Swinnen. ,,Dat zal dienst doen als nieuw atelier voor de richting Beeldende Kunsten. In 2004-2005 volgt de renovatie en restauratie van het oude Wijnpersgebouw. Hier komt de vzw Monumentenwacht terecht. Die zit nu in het centrum Van Humbeeck-Piron, maar de provincie zal dit centrum verkopen.''

De gedeputeerde wil het gebouw een opener karakter geven. Met wat omgevingswerken krijgt Leuven beter zich op het eeuwenoude pareltje. Het pand deed ooit dienst als echt wijnpersgebouw van de Abdij Sint-Geertrui.

De oude serres van de site verdwijnen. ,,Ze zijn niet meer van deze tijd'', vertelt Swinnen. ,,De serres van het druivencentrum in Overijse komen naar hier.'' De provincie stoot het centrum af, omdat de uitbating niet tot haar kerntaken behoort. Onder de nieuwe serres komen werkateliers voor de leerlingen tuinbouw. De verplaatsing van de serres en de onderkeldering zijn gepland voor 2004.

De restauratie van het oude Wijnpersgebouw is geraamd op 962.420 euro. De uitbreiding van het centrale gebouw kost een slordige 478.000 euro.

Corrigeer

NIEUWS