Leuven laat unieke collectie oorkonden restaureren

LEUVEN -
Een gespecialiseerd restauratieatelier uit het Nederlandse Tilburg neemt stuk voor stuk de 1.600 oorkonden of charters onder handen en bereidt ze voor op een veilige bewaring in de speciaal ontworpen ladekasten van het Leuvense stadsarchief. Het archief is het eerste in België dat zijn volledige chartercollectie in optimale condities kan bewaren.

De oorkondeverzameling van de stad Leuven behoort ongetwijfeld tot de kroonjuwelen van het Leuvense stadsarchief. De 1.600 oorkonden of charters uit de periode van 1164 tot 1789 bleven nagenoeg volledig bewaard. Als bij wonder lieten rampen en oorlogen de Leuvense oorkonden steeds ongemoeid. De collectie telt dan ook historische topstukken, zoals het charter van Kortenberg van 1312 en de Blijde Inkomsten van diverse Brabantse hertogen.

Om de bijzondere verzameling zo goed mogelijk te bewaren, vroeg de stad Leuven het Tilburgse restauratieatelier de Tiendschuur de oorkonden onder handen te nemen.

,,Wij vlakken elke oorkonde, voeren herstellingen uit en bereiden de oorkonden voor op een veilige bewaring in de ladekasten van het Leuvense stadsarchief'', vertelt Marcel van de Wouw, verantwoordelijke van het restauratieatelier de Tiendschuur.


Digitale charters
Om de oorkonden naast hun ideale bewaring toch ook optimaal te ontsluiten voor het publiek, zal de stad gelijktijdig met de restauratie in een digitale charterbank voorzien. Het ligt in de bedoeling dat de charters, zodra ze in de ladekasten opgeborgen zijn, slechts om een zeer uitzonderlijke reden uit het depot worden gehaald. Daarom is er de digitale databank.

De databank zal niet alleen digitale foto's van de originele charters en hun zegels bevatten'', licht archivaris Marika Ceunen toe. ,,Er zal ook een diplomatische beschrijving van alle charters en zegels en een integrale transcriptie van elke oorkonde beschikbaar zijn. De archiefbezoeker zal binnenkort dus sneller, efficiënter en gemakkelijker de gezochte informatie vinden, terwijl de charters in een optimale bewaringstoestand de komende eeuwen tegemoet gaan.''

Op dit ogenblik zijn er al 150 charters gevlakt, gerestaureerd en op museumkarton bevestigd. De hele facelift gebeurt in fasen en zal pas in 2006 volledig zijn afgerond.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees