Bewoners Duinenlaan in Westende vrezen nieuwe overstromingen

Geplande waterzieke verkaveling geschorst

WESTENDE -
Het schepencollege van Middelkerke heeft de nieuw geplande verkaveling in Westende-Bad geschorst. De 54 woningen met uitrit op de Duinenlaan komen er niet zolang overstromingen niet uitgesloten zijn. Ook de plannen van het OCMW van Nieuwpoort om in de zone tussen de Badenlaan, Duinenlaan, Westendelaan en Henri Jasparlaan een woonzone aan te leggen worden geschorst.

Achter de woonzone langs de Duinenlaan in Westende (Middelkerke) ligt een gracht met daarachter de woonuitbreidingszone. ,,Eind 2002 werd duidelijk dat de bedoelde bouwgrond volledig blank kwam te staan'', zegt schepen Liliane Pylyser. ,,De zone is waterziek. Ze ligt trouwens 4 meter onder de Duinenlaan. De mensen uit de Duinenlaan hebben zich ook tegen de verkaveling verzet. Ze willen zekerheid voor die mensen die er in de toekomst zouden komen wonen.''

,,De enige mogelijkheid is dat ingrijpende werken in Nieuwpoort gebeuren, waardoor het water in heel de polder lager komt te staan. Dat moet overlegd worden met het polderbestuur, de provincie en het Vlaams Gewest. Eerder al werd ook de verkavelingsvergunning aan verkavelaar Danneels geweigerd, maar die ging hiertegen in beroep'', aldus de schepen.

,,Als er een verkaveling komt, dan wordt wellicht de gracht overwelfd en komt er misschien water naar onze kelders.''


Bewoners Duinenlaan
ondertekenen petitie

De bewoners van de Duinenlaan vrezen niet enkel voor de nieuwe bewoners, maar ook voor zichzelf. Honderd van hen ondertekenden een petitie tegen de nieuw geplande verkaveling.

,,De Duinenlaan ligt op een oude dijk: de Boondyck. Die werd ooit door de paters aangelegd om de achterliggende polders te beschermen tegen de zee. Nu liggen wij dus veel hoger dan die achterliggende weiden. De gronden daar zijn waterziek. Als een verkaveling er komt, dan wordt wellicht de gracht overwelfd. Maar dat water moet toch ergens naartoe. Misschien wel naar onze kelders'', vreest Bart Renard van de taverne Boondyck in de Duinenlaan.

,,Daarenboven maakt de Duinenlaan -- met zijn snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur -- deel uit van diverse wandel- en internationale fietspaden. Als hier 75 auto's extra een ontsluitingsweg moeten vinden, valt het ergste te vrezen'', aldus nog taverne-uitbater Renard.

De Middelkerkse burgemeester gaf het Nieuwpoortse OCMW ook al te kennen dat het zijn plannen om te bouwen tussen de Badenlaan, Duinenlaan, Westendelaan en Henri Jasparlaan (voorlopig) dient op te bergen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees