Tussen Aalst en Gijzegem worden harde constructies verwijderd

Dender met milieuvriendelijke oever

AALST -
De administratie van Waterwegen en Zeewezen gaat de rechteroever van de Dender tussen de ringbrug en de brug in Herdersem-Gijzegem herinrichten in een milieuvriendelijke oever met plasberm. Hierdoor wordt de natuurlijke populatie van het visbestand bevorderd.

Goed nieuws voor de hengelaars die de Dender alsmaar meer opzoeken om hun favoriete sport te beoefenen. Langsheen de natuurlijke oevers bevindt zich het rijkste visbestand. Het verwijderen van harde betonnen constructies komt ook ten goede aan de dieren die zowel aan het land als het water gebonden zijn. Er hoeven geen extra fauna-uitstapplaatsen te worden voorzien. De variatie in de oeverstructuur is immers voldoende groot om dieren ergens in of uit de waterloop te laten.

,,De natuurtechnische aspecten van de oever werden in het verleden veelal buiten beschouwing gelaten'', zegt districtshoofd Willy Callebaut. ,,Bij vernieuwing of herstelling is het nodig tot een geïntegreerde visie te komen om alle functies van de oevers als één geheel te beschouwen. Wij moeten oog hebben voor het volledige maatschappelijk gebeuren dat zich in en rond de waterweg afspeelt. Het vervoer, de recreatie, de natuur en het milieu zullen in de bestemming- en ontwikkelingsplannen worden verankerd. Ze komen tot stand via een breed overleg met alle betrokkenen. Natuurbeheer is méér dan het beheer van geïsoleerde natuurreservaten. Bermen en oevers hebben een belangrijke plaats in het landschap. Het behoud en de ontwikkeling van de waarden en elementen die er thans zijn zoals dichte overhangende struweelvegetaties is uitermate belangrijk in het herstelproces.''


Conflictloos
En Willy Callebaut houdt nog voor: ,,Er wordt bij de nieuwbouw ook uitgekeken naar de hengelplaatsen waar de recreant niet in conflict komt met fietsers, wandelaars en pleziervaarders. Een onderzoek naar de meest geschikte vislocaties en inplanting van paaigebieden gebeurt in overleg met de provinciale visserijcommissie.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees