Stad roept autochtone Mechelaars op tot medewerking

Laatste kans voor buurtvaderproject

MECHELEN -
Burgemeester Bart Somers en schepen van Welzijn Ali Salmi kondigden in 2000 met veel tromgeroffel het buurtvaderproject aan. Patrouilles van vooral Marokkaanse ouders zouden voor extra sociale controle zorgen in de door allochtone boefjes geteisterde stadswijken. Maar het project flopte. Door een schrijnend gebrek aan ondersteuning rukken de vaders al méér dan een half jaar niet meer uit. Met de aanwerving van een coördinator wil de stad het project nieuw leven inblazen.

Het stadsbestuur haalde de mosterd voor het buurtvaderproject in Amsterdam, waar allochtone ouders met succes de straatcriminaliteit en het vandalisme in hun wijk een halt toeroepen. Niet door repressief op te treden, maar door jonge oproerkraaiers aan te spreken op hun gedrag. Na een studiebezoek van burgemeester Bart Somers en schepen Ali Salmi aan Nederland werden in 2001 ook in Mechelen buurtvaderpatrouilles opgericht. Hun acties bleken echter niet even succesvol. De problemen stapelden zich op en midden vorig jaar werd het project bij gebrek aan vrijwilligers stopgezet.

,,Het project werd van bij de aanvang schromelijk onderschat'', zegt Ben Abdellay, secretaris van de vzw Marokkaanse Ouders Mechelen (Marom). ,,Door de overdreven mediabelangstelling was de druk voor veel buurtvaders te groot. Bovendien stelden sommigen verwachtingen die de vaders niet konden of wilden inlossen. Drugsdelicten overbrieven aan de politie bijvoorbeeld durfden ze uit schrik voor represailles niet. Van professionele ondersteuning was geen sprake. De vaders improviseerden maar wat en er werd nadien nooit iets op papier gezet.''


Naar meer wijken
Om het project met méér kans op succes terug op te starten, heeft het stadsbestuur besloten een halftijdse preventiewerker aan te werven. Die moet de buurtvaders in de toekomst professioneel begeleiden en ondersteunen. Het is ook de bedoeling dat het project uitgebreid wordt naar alle probleemwijken van de stad. Tot hiertoe patrouilleerden de vaders alleen in de Ghandiwijk.

,,Een tiental vrijwilligers is bereid om de draad weer op te nemen'', zegt Ben Abdellay. ,,Maar pas als blijkt dat de formule werkt in de Ghandiwijk, is het zinvol om ze ook in andere buurten uit te proberen. De vraag is groot. Onder meer in de wijk Bethaniënpolder smeken de bewoners om de komst van de buurtvaders. We hopen dan ook op een geslaagde tweede start.''

Schepen van Wijkzaken Koen Anciaux vindt de kritiek van de Mechelaars op de afwezigheid van buurtvaders in hun wijk overtrokken.

,,Het was van meetaf aan de bedoeling gemengde patrouilles van allochtone én autochtone ouders op te richten'', zegt hij. ,,Dit project moet gedragen worden door álle Mechelaars. Zowel door mannen als door vrouwen. Ik roep de ontevreden wijkbewoners dan ook op om zich zo snel mogelijk kandidaat te stellen.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees