N-VA Malle vaart voortaan eigen koers

MALLE -
De leden van N-VA wensen in Malle niet langer samen te werken met de Groep Inspraak en Milieu (Grim). Bedoeling is in een nieuwe politieke afdeling in het leven te roepen samen met leden uit Malle, Brecht, Schilde en Zoersel. De bestuursmeerderheid (DBM, Grim en DBM) in Malle blijft stevig overeind, omdat de NVA'ers binnen de groep Grim geen gemeenteraadsleden in hun rangen tellen.

Grim werd twaalf jaar geleden opgericht met mensen van Agalev, de VU en onafhankelijken. Na de ontbinding van de VU besloten enkele leden over te stappen naar N-VA. ,,We stelden de vraag om de samenwerking verder te zetten, zoals indertijd met de VU. We stelden een aantal voorwaarden, want we wilden niet meer het kleine broertje van Agalev zijn,'' verduidelijkt Pieter van Boxel (NV-A). ,,Grim was voor de meeste burgers de Agalev-partij van Malle. Dat kan volgens ons niet verder zo. Wij vreesden dat onze voorstellen voortaan in de prullenmand zouden belanden.''

Parlements- en gemeenteraadslid Leen Laenens van Grim geeft toe dat er onderlinge gesprekken hebben plaatsgevonden, met de afscheiding tot gevolg. ,,De voormalige leden van de VU en de onafhankelijke kandidaten hebben samen met leden van Agalev een beginselverklaring ondertekend. Ik kan niet ontkennen dat ons programma duidelijk overhelt naar wat de Groenen beogen. De NVA'ers wilden niet meer onder dezelfde voorwaarden met ons in zee gaan.''

,,We wachten de vorming van de N-VA Voorkempen af,'' reageert van Boxel. ,,De kans is groot dat we in 2006 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Allianties zijn niet uitgesloten. Het is echter voorbarig om nu al gesprekken aan te gaan met andere partijen. Ik wil echter benadrukken: we zijn in alle vriendschap uit elkaar gegaan, ook al was er geen sprake van een vruchtbaar huwelijk.'' (MSR)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees