Brugge zegt nee tegen mestverwerkingsbedrijf

BRUGGE -
De firma Gerard Franco en Zonen uit Lissewege heeft gevorderde plannen voor een mestverwerkingsbedrijf aan de Gotevlietstraat, op het industrieterrein Herdersbrug. In het bedrijf zou varkensmest worden gedroogd, waarna dit gemakkelijk kan worden verhandeld. Het Brugse stadsbestuur adviseerde de milieuvergunningsaanvraag weliswaar negatief, maar het is het provinciebestuur dat beslist.

De firma Franco wil niet reageren wegens te vroeg. Maar volgens het Vlaams Coördinatiecentrum voor de Mestverwerking (VCM), gevestigd in de gebouwen van de GOM, gaat het om een interessant procédé dat in het laboratorium zijn deugdelijkheid al heeft bewezen. Het is de bedoeling dat ingedikte varkensmest zou worden aangevoerd in gesloten vrachtwagens en in een afgesloten bedrijfsloods zou worden gelost. Daar zou de mest langs een warmwatermantel passeren, waardoor die droogt en eventueel kan worden verwerkt tot korrels. De uitstoot zou gewassen worden, waardoor ook daar geen geurhinder kan ontstaan.

Het bedrijf wil 100.000 ton mest per jaar verwerken. ,,De installatie zou in belangrijke mate kunnen bijdragen tot het verwerken van de mestoverschotten. 100.000 ton komt overeen met de mest van zo'n 35 varkensbedrijven.'', zegt het VCM dat het project begeleidt.


Warmte via IVBO
De besprekingen lopen nog, maar het is de bedoeling dat de warmte voor het droogproces zou worden geleverd door de nabijgelegen IVBO. Het is al langer bekend dat de afvalverbrandingsoven aan de Pathoekeweg, ondanks de energie die ze levert aan het AZ Sint-Jan, nog altijd heel wat restwarmte de luch0t moet injagen, vooral in de zomer.

,,Mits een nieuwe leiding zouden we inderdaad warmte kunnen verkopen aan het mestbedrijf'', bevestigt IVBO-voorzitter Bernard De Cuyper, ,,Voorwaarde is wel dat het geen bijkomende geurhinder veroorzaakt.''

Het procédé mag aanlokkelijk klinken, het Brugse schepencollege heeft Franco's milieuaanvraag toch negatief geadviseerd, uit vrees voor geurhinder. ,,Het procédé werkt perfect in het labo, maar wat als de fabriek naderhand toch geurhinder veroorzaakt?'', vraagt Leefmilieuschepen Jean-Pierre Vanden Berghe zich af,

,,Vandaar dat wij, mits voorwaarden, hoogstens te vinden zijn voor een vergunning voor eenvierde van de gevraagde capaciteit.

Maar de stad geeft alleen advies, het is aan de provincie om de vergunning al dan niet toe te staan.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees