Vlaamse Landmaatschappij trekt 300 miljoen uit voor inrichtingsplan Ename

Omgeving archeologische site wordt opgesmukt

ENAME -
De omgeving van de site van Ename aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars. Dat is het doel van het nieuwe project van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het Landinrichtingsproject Leie en Schelde . En daar hebben ze veel geld voor over. Het hele project zal zo'n 300 miljoen frank kosten.

Het inrichtingsplan Ename is al het zeventiende project in het kader van het Landinrichtingsproject Leie en Schelde . Eerder kwamen in onze regio al Lozerbos, de Merelbeekse en Gaverse Scheldemeersen, Meilegem-Zingem en Heurne aan bod. Met de inrichtingsplannen wil VLM een open gebied ruimtelijk inrichten door bijvoorbeeld de aanleg van fiets- en wandelpaden, het uitvoeren van beplantingswerken of het (her)inrichten van waterlopen.


Desolaat
De archeologische site van Ename ligt er nu nog wat desolaat bij. Daar moet binnenkort verandering in komen. Zo bouwt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen tegen 2004 een erfgoedcentrum naast de archeologische site. Kostprijs: 200 miljoen frank. En nu wil ook de Vlaamse Landmaatschappij investeren in de ontsluiting van de site.

,,De site moet een stuk aantrekkelijker gemaakt worden'', vertelt Nico Bogaert, hoofd Landinrichting. ,,Daarbij willen we twee delen onder handen nemen: het stuk ten noorden van de spoorlijn Oudenaarde-Brussel, waar nu nog ontginningen gebeuren en waar ooit de burcht van Ename stond, en het stuk ten zuiden ervan. De twee worden met elkaar verbonden via een tunnel voor wandelaars onder de Lotharingenstraat en de spoorweg.''


Ontginning
Het plangebied heeft een oppervlakte van 158 hectare. Het noordelijke deel ligt voor een groot deel in ontginningsgebied en zal ook de komende jaren verder ontgonnen worden. Nadien wordt het gebied ingericht voor natuur. In de zuidelijke deelzone zijn nu werken bezig voor de bouw van een bijkomende stuw op de Schelde.

Aanzienlijke stukken grond zullen aangekocht worden. Er komen beplantingen en een aantal historische waterpartijen worden hersteld. Aan de achterkant van de huizen langs de Abdijstraat komt er een fiets- en wandeldreef.


Domeinmuur
Er wordt een domeinmuur gebouwd en een uitkijkpost. Ook de toegang tot de site zal ingericht worden.

,,Met het plan willen we de ecologische samenhang in de Scheldevallei herstellen en verbeteren, de mogelijkheden voor recreatie ontwikkelen en de archeologische site verder uitbouwen'', vervolgt Nico Bogaert.

Het hele project zal 300 miljoen frank kosten, gefinancierd door VLM, de provincie Oost-Vlaanderen, het stadsbestuur van Oudenaarde en de afdeling Bovenschelde van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De uitvoering is gepland van 2002 tot 2006.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees