Nieuwe fietspaden in project Neerwelden

ZWALM/WELDEN -
De Vlaamse Landmaatschappij heeft in onze regio nog een tweede project op stapel staan. Rondom de monding van de Zwalmrivier in Neerwelden en Nederzwalm wordt een gebied van 116 hectare onder handen genomen.

Het gebied omvat diverse landschappelijke elementen. Naast de monding van de Zwalm is dat de Scheldevallei met hogere kouters, de afgesneden Scheldemeander Blarewater en een fossiele Scheldemeander. Natuurontwikkeling staat in dit project centraal.

Langs de Zwalm worden er oeverzones gecreëerd en een bufferstrook langs het Blarewater. Er worden bomenrijen en hagen aangeplant. Tusen Nederzwalm, Neerwelden, de Zwalm en de Schelde wordt een wandel- en fietsverbinding aangelegd. En langs de Schoolstraat vanaf Nederzwalm tot aan de brug derde Jagers te Voet worden de fietspaden vernieuwd. De VLM, Animal, de afdeling Bovenschelde, de gemeente Zwalm en de stad Oudenaarde treden op als partners voor de financiering. De kostprijs wordt geraamd op 46 miljoen frank.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees