Stassen verbetert Boerenbond

DOEL -
Maandag maakte de Boerenbond bekend dat ze het nooddecreet voor het Deurganckdok zal aanvechten bij het Arbitragehof. Agalev-volksvertegenwoordiger Jos Stassen stelt dat de Boerenbond enkele verkeerde elementen aanhaalt.

,,De Boerenbond stelt dat 20 hectare schorrengebied gecompenseerd worden voor 600 hecatere slikken en schorren in Kruibeke en honderden hectaren natuurgebied in Beveren. Dit is pertinent onjuist'', zegt Stassen.

,,De toepassing van de Europese Natuurbeschermingswetgeving en Vogel- en Habitatrichtlijn vraagt dat het aansnijden van beschermd gebied zowel kwalitatief als kwantitatief gecompenseerd wordt. Door de verdieping van de Schelde en de bouw van Sigmadijken langs de Schelde gaan slikken en schorren verloren. Deze wordt gecompenseerd door de creatie van ongeveer 200 hectare slikken en schorren in Kruibeke. Door de bouw van het Deurganckdok gaat ongeveer 20 hectare slikken en schorren verloren. Die worden gecompenseerd door de aanleg van een brakke kreek boven de kerncentrales in Doel. Verder gaan door de bouw van het Verrebroekdok en het Deurganckdok heel wat hectaren weidevogelgebied verloren en ook dat moet gecompenseerd worden.

Stassen geeft toe dat dat er landbouwgebied verloren gaan. ,,Maar de Boerenbond vergeet erbij te vertellen dat het parlement via de grondbank een regeling voorziet waarbij landbouwers, die gronden verliezen door deze ontwikkeling nieuwe gronden kunnen verwerven. Er is ook een ruime vergoeding voor verliezen aan waarde van de grond en exploitatieverlies'', zegt Stassen. Door deze houding haalt de Boerenbond volgens Stassen de familiale landbouw odneruit.

Stassen ziet in de houding van de Boerenbond een politieks pel. ,,Toen de vorige regering met de CVP tot de aanleg van het Deurganckdok besliste werd in één pennentrek meer dan 300 hectare bijkomende poldergrond ondergespoten met specie uit het Deurganckdok. Door een beslissing van de huidige regering wordt maximaal 50 hectare poldergrond opgespoten.'' (GD)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees