Oppositie roept extra gemeenteraad bijeen

PWA-ambtenaar verduistert miljoen


De oppositie in de gemeenteraad van Hechtel-Eksel eist de aanstelling van een onafhankelijke deskundige in de beheerraad van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA). Aanleiding is een grootscheepse fraude waaraan een intussen ontslagen beambte zich schuldig maakte. Hij zou 25.000 euro of meer dan 1 miljoen frank hebben scheefgeslagen.

,,Twee weken geleden ontdekten wij in de personeelsadvertenties plots een vacature voor een PWA-beambte in onze gemeente'', zegt fractieleider Peter Vranken van de partij Hechtel-Eksel (H.E.). ,,Dat vonden wij verdacht. Al snel bleek dat de ambtenaar op staande voet werd ontslagen omdat hij van bij de oprichting van het PWA in 1995 fraude had gepleegd.''

,,Het leek erop dat de bestuurders van het agentschap deze zaak in de doofpot wilden steken. Waarom? Omdat zij zelf hebben gefaald. Zij moeten immers jaarlijks de rekeningen van het PWA controleren en blijkbaar hebben zij dat niet grondig genoeg gedaan. Bovendien zit het ons hoog dat men op de jongste raadszitting het proces van de VZW Duinenstadion maakte en zwaar op de man speelde, terwijl wij nu ontdekten dat de fractieleidster van de CD&V zelf haar werk niet goed deed als penningmeester van het PWA.''

Om dergelijke misbruiken sneller op te sporen, wil de oppositie dat de gemeenteraad een onafhankelijke deskundige aanstelt als lid van het bestuur van het PWA. Peter Vranken denkt daarbij aan een bedrijfsrevisor. De partij vraagt voorts dat er via gerechtelijke werg de juiste omvang van het verduisterde bedrag wordt vastgesteld. ,,Wij weten dat de gemeenteraad op dat vlak niets kan ondernemen, maar wij dringen er wel op aan bij de raad van bestuur'', zegt Vranken.

Burgemeester Frans Boons (CD&V) bevestigt dat er fraude werd gepleegd door de betrokken ambtenaar. ,,Dat werd ontdekt door de leden van de algemene vergadering, waarop een grondige controle van de boeken plaatsvond'', zegt hij.


Terugbetaald
,,Voordien werden jaarlijks de rekeningen gecontroleerd en goedgekeurd omdat ze klopten. Toen er argwaan rees, ontdekte men uiteindelijk dat de bankrekening niet klopte. Uit een intern onderzoek in het kantoor van de man en bij hem aan huis werden inderdaad fouten vastgesteld. Hij werd onmiddellijk ontslagen. Intussen is het grootste gedeelte van het verduisterde geld reeds terugbetaald via een minnelijke schikking.''

Of er een deskundige wordt aangesteld, is nog niet zeker. ,,De gemeenteraad kan niet rechtstreeks ingrijpen in de werking van het PWA'', merkt Boons op. ,,Wij kunnen wel een deskundige aanstellen, maar die heeft enkel een adviserende rol te vervullen. Hij mag geen controlerende opdracht krijgen. Of we al dan niet achter zo'n aanstelling staan, zullen wij op de raadszitting bekendmaken. De bestuurders van het PWA hebben volgens mij wijs gehandeld. Het kwam er op de eerste plaats op aan het geld zo snel mogelijk te recupereren.''

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees