Kortrijk aast op Kist van Oxford


Het stadsbestuur wil laten onderzoeken of het mogelijk is om de Kist van Oxford te kopen. Zo'n aankoop zou de 700ste verjaardag van de Guldensporenslag, die straks uitgebreid wordt gevierd, extra glans kunnen geven.

In de Groeningeabij staat nu enkel een waarheidsgetrouwe kopie van de kist. Als de stad de Courtrai Chest -- zoals ze ook nog wordt genoemd -- weet te verwerven, dan is Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux bereid met geld over de brug te komen.

De kwestie werd maandag in de gemeenteraad opgerakeld door raadslid Jan Vancoillie (Vlaams Blok). In zijn vraag verwees Vancoillie naar de tussenkomst van zijn partijgenoot, Vlaams kamerlid Karim Van Overmeire, in de commissie cultuur in het Vlaamse Parlement. Daar dook de omstreden Kist van Oxford voor het eerst weer op.

Ze is een authentieke getuige van de gebeurtenissen van 1302. De kist werd in 1905 ontdekt in een schuur van een boerderij. De voorkant bestaat uit houtsnijwerk met taferelen van de Guldensporenslag. De afbeeldingen werden gebruikt als illustraties in historische studies over 1302. In 1977 maakte de kist een korte trip naar het vasteland. Ze maakte deel uit van een tentoonstelling in Kortrijk. Daarna keerde de kist terug naar Oxford. En die laat ze niet graag los. Even in bruikleen geven, dat kan misschien wel.


Vervalsing?
De stad deed vroeger al een bod van 5 miljoen frank, maar de verkoop ging uiteindelijk niet door wegens een controverse over de authenticiteit van de koffer. Enkele kunsthistorici beweerden dat de kist het werk was van een vervalser, die ze in de tweede helft van de negentiende eeuw zou hebben gemaakt. Intussen zijn alle argumenten van de sceptici weerlegd. In 1980 werd een zeer grondige studie gepubliceerd door wetenschappers. Daarin werd bevestigd dat het voorpaneel van de kist wel degelijk kort na de Guldensporenslag werd gemaakt.

Vorig jaar laaide de discussie nog even op toen een nieuwe studie verscheen. Die bevestigde de authenticiteit en poneerde dat de kist wellicht vrij snel na de Guldensporenslag met een Vlaamse diplomatieke missie naar Engeland werd verzonden. Het voorpaneel bracht een soort ,,reportage'' van de Vlaamse overwinning en moest de Engelsen ervan overtuigen om een bondgenootschap met Vlaanderen te sluiten.

De Courtrai Chest bevindt zich nog altijd in het New College in Oxford. Volgens Karim Van Overmeire wordt ze daar in een ruimte bewaard die niet toegankelijk is voor het publiek. Niet verwonderlijk, want voor de Engelsen is het belang van de kist veel kleiner dan voor de Vlamingen.

Volgens minister Anciaux is het beleid van de Vlaamse Gemeenschap er vooral op gericht om zijn meesterwerken in Vlaanderen te houden. Een eventuele aankoop beschouwt hij dan ook in eerste instantie als een plaatselijke verantwoordelijkheid. ,,Als Kortrijk kan overgaan tot aankoop, dan kan de stad via het museumdecreet subsidies aanvragen, tot 50 procent van de aankoopprijs. Ze kan ook rechtstreeks een partnership met de Vlaamse Gemeenschap vragen.'' De minister zei tot op vandaag van Kortrijk geen vraag in die zin te hebben gekregen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees