Op schema ondanks rotweer

LONDERZEEL -
In Londerzeel vinden op drie plaatsen ingrijpende openbare werken plaats: op Sneppelaar (tussen Malderen en Sint-Jozef), in de Breendonkstraat (Sint-Jozef) en in de Watermolenstraat (tussen Steenhuffel en het centrum). De drie werven zitten op schema, tegen de zomer zou het zwaarste leed moeten geleden zijn.

  • Collector Malderen-Sint-Jozef : de werken verlopen volledig volgens planning. Tegen 15 maart zouden zowel het stuk vanaf Sneppelaar (richting Malderen) als de zone tussen Sneppelaar en de Bessembaan (richting Sint-Jozef) worden geasfalteerd en afgewerkt. Tegen die datum beginnen op Sneppelaar de wegen- en rioleringswerken.
  • De werken aan de kruisingen van de twee Molenbeken en de grondwerken voor het plaatsen van een 9 meter diepe pompput zijn al begonnen. Van de Broekstraat tot het kruispunt met Sneppelaar ligt al de koffer van de weg.


    Minimum
    Op Sneppelaar zelf zijn de nutsmaatschappijen begonnen met voorbereidende werken. Om voor de aangelanden de hinder tot een minimum te beperken worden de plaatselijke veldwegen verbeterd.

  • Breendonkstraat : hier is door het leggen van een eerste asfaltlaag de grootste hinder voorbij tussen de J. Hammeneckerstraat en Stuikberg. Eerstdaags start de werf aan de kruispunten en het fietspad langs de woningen met pare nummers. Tegelijk plannen de nutsmaatschappijen werken in de zone tussen Topmolen en J. Hammeneckerstraat. Als die gedaan zijn, worden daar het wegdek en de fietspaden vernieuwd. Alle werken in de Breendonkstraat zouden tegen de zomer moeten afgerond zijn.
  • Watermolenstraat : hier zitten de werken ondanks het gure weer nog op schema. Momenteel wordt tussen Leirekensroute en Molenbeek alles klaar gemaakt voor het definitieve wegdek en fietspad. Deze lente worden twee nieuwe brugkokers aangebracht en start de laatste fase van de wegenwerken (tussen Molenbeek en Plas). Ook hier zou alle miserie - en de verkeershinder op het kruispunt Brouwerijstraat-Steenhuffeldorp - tegen de zomer moeten voorbij zijn.
  • Corrigeer

    IN HET NIEUWS

    Verkiezingen in jouw gemeente:

    POPULAIRE VIDEO'S

    Het beste van Enkel voor abonnees