Jarenlange procedures tegen onterechte factuur van 150.000 frank

Leegstandstaks betalen op verhuurd huis


LEUVEN -- De eigenaar van een pand aan de Nerviërsstraat in Leuven ontsnapt in extremis aan een leegstandstaks van 150.000 frank. De man sleepte het dossier drie en een half jaar met zich mee, van dienst tot dienst. Voor de afhandeling van 25.000 bezwaarschriften staan in Brussel slechts zestien ambtenaren ter beschikking.

Philip Vermoortel kocht het nummer 3 (voorheen 5) aan de Nerviërsstraat met het oog op de verhuring. In mei 1998, tijdens de verbouwing, laat de stad Leuven weten dat het gebouw ,,leeg staat'' en dat er daarom een taks op van toepassing is. De stad kan met de lopende verbouwing geen rekening houden, want het gaat om ingrepen waarvoor geen bouwvergunning nodig is. Dat alleen al zet bij Vermoortel kwaad bloed: ,,Ze moeten op dat punt de wet verbeteren. Het kan niet dat tijdrovende werken waar je al je weekends insteekt niet in aanmerking komen voor een vrijstelling.''

In elk geval krijgt de eigenaar een taks te betalen van 30.000 frank. Hij voert aan -- op het stadhuis in Leuven -- dat het pand intussen wel is verhuurd en bewijst dat met energierekeningen en dies meer. De stad noteert dit, maar de Cel Leegstand van de Vlaamse Gemeenschap ogenschijnlijk niet. Want het jaar daarop verzoekt ze Vermoortel om nog eens zestigduizend frank te betalen en nadien nogmaals negentigduizend frank. Vermoortel slaagt er niet in de Cel te vermurwen, ondanks tientallen telefoons en documenten, voorzien van dure takszegels. De communicatie tussen hem en de stad aan de ene kant en de Vlaamse administratie aan de andere, wil maar niet lukken.


Verkeerd
Voor een klein deel kan dat liggen aan de hernummering van de panden. Voor één van de drie aanslagjaren ligt de fout ook aan een verkeerd ingediend bezwaarschrift. Vermoortel zendt dezer dagen een dossier van 34 bladzijden aan de minister-president, enkele ministers en partijvoorzitters, de burgemeester en de schepenen van Leuven en, op gelijke hoogte, ook de ombudsprogramma's van VRT en VTM. En opnieuw heeft Philip Vermoortel pech: zijn ultieme kreet heeft in de post een andere gekruist. De Cel Leegstand trof immers eind januari een beslissing. Vermoortel krijgt daarbij gelijk en moet de twee hoogste aanslagen niet betalen. Dat staat in een brief die op 11 februari naar Leuven vertrok. (RB)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees