Instant A maakt balans op na half jaar

,,IK NOEM HET WATERVREES''

MECHELEN -
Instant A. Het lijkt wel een koffiemerk of een stimulerende vitaminekuur. Maar Instant A staat voor instant arbeid, een sociaal uitzendbureau dat al een half jaar operationeel is in Mechelen en zich richt tot allochtonen die moeilijk aan de bak geraken. Een moeilijke doelgroep of een minder tolerante arbeidsmarkt? Wij stelden de vraag aan Lief Vandevoort, manager sociale arbeidsmarktstrategie van de commerciële VDAB.

Wat is Instant A?

Instant A is een sociaal uitzendkantoor dat jongeren die al enkele jaren werkloos zijn of die moeilijk de weg vinden naar reguliere interimkantoren zo snel mogelijk aan een gepaste job wil helpen. Instant A is gegroeid uit een samenwerkingsverband tussen drie partners. De interimkantoren VDAB/T-interim en Vedior sloegen de handen in elkaar met vzw Jeugd en Stad, dat zich later verzelfstandigde tot een project onder de naam Labor X.. De unieke samenwerking met de sociale begeleiding als grote troef is de meerwaarde van Instant A. Maar het concept is niet nieuw. In Antwerpen en Gent is Instant A respectievelijk al twee en één jaar actief.

Wat is het profiel van de werkzoekende die via Instant A aan de bak wil komen?

Veel allochtone jongeren van wie de leeftijd tussen 16 en 25 jaar schommelt. Zij hebben een laag opleidingsniveau. Ook de taalbarrière maakt het zoeken naar werk moeilijk. Door de sociale begeleiding van Labor X proberen we hen door te verwijzen naar vormingsinstellingen. Vorming en opleiding is niet de taak van Instant A daarvoor hebben we onze partners Vedior en VDAB/T-interim die over de nodige kennis en ervaring beschikken. We constateren ook dat het vormingsnetwerk in Mechelen niet zo groot is als bijvoorbeeld in Antwerpen en Gent. Wat wij willen is een samenwerking aangaan met diverse instanties om hetzelfde doel te bereiken. Namelijk het vergroten van de integratie op de arbeidsmarkt.

Zijn er genoeg vacatures om de integratie op de werkvloer vlot te doen verlopen?

Dat is net het probleem in Mechelen. Er zijn te weinig vacatures. De meeste werkaanbiedingen situeren zich in de horeca, poetsdienst en vleesverwerkende sector. De vraag naar bandwerk is ook groot. We hebben ook al mensen tewerkgesteld in de groentenveiling van Sint-Katelijne-Waver. Even benadrukken dat het hier niet gaat om seizoenarbeid. In de zomer is er wel een piek maar het hele jaar door wordt aan groenten gewerkt. Dus geen plukkers.


Stappen
Hebben jullie al stappen ondernomen om meer vacatures te krijgen?

Op 18 mei hebben we in het CC Spinoy een event georganiseerd. Samen met onze 2 partners hebben we een tweehonderdtal werkgevers uitgenodigd waarvan er uiteindelijk zestig gemotiveerden aanwezig waren. We hebben onze werking voorgesteld met als doel meer vacatures naar Instant A te doen doorvloeien. Je moet niet vergeten dat sommige bedrijven een exclusief akkoord hebben met een bepaald interimbureau. Aangezien de samenwerking met Vedior en VDAB/T-interim, werkt Instant A niet met exclusieve contracten.

Heeft jullie voorstelling al vruchten afgeworpen bij die zestig werkgevers?

Het is moeilijk te zeggen of we al vacatures hebben binnen gekregen van die bedrijven.

Wat is volgens jou de reden van de slechte tewerkstelling van allochtonen in Mechelen?

Ik noem het watervrees. De meeste werkgevers zijn niet rascistisch maar bang voor de reacties van hun werknemers. In plaats van een allochtoon werk te geven, kiest de werkgever voor de gemakkelijke oplossing. En dat is iemand zoeken die geen sociale problemen kan creëren. Dan is het belangrijk dat Instant A optreedt om te praten met de werkgever. Hem duidelijk maken dat we sociale begeleiding kunnen bieden. Daarnaast moeten we een strategie ontwikkelen die de schrik voor allochtonen moet wegwerken.


Asielzoekers
Kunnen asielzoekers ook bij Instant A terecht?

Asielzoekers kunnen bij ons terecht als hun papieren geregeld zijn conform de wetgeving. De wet bepaalt dat een asielzoeker aan het werk mag vanaf het moment dat hij zijn aanvraag voor een werkkaart heeft ingediend. Maar de procedure voor het verkrijgen van zo'n kaart is ingewikkeld en interimbureaus willen zo snel mogelijk een werkkracht vinden. De reguliere kantoren werken niet vaak met asielzoekers omdat ze zich afvragen wat de gevolgen zijn als de werkkaart wordt geweigerd.

Die interimbureaus laten hun kans voor een goedkope kracht liggen. Of niet?

(lichte steigering) Ik wil hier duidelijk maken dat we onze doelgroep niet goedkoop verkopen. Wij hanteren dezelfde coëfficiënt als andere interimkantoren. Prijsafspraken zijn niet gebaseerd op de doelgroep maar hebben te maken met de afnemers. Bijvoorbeeld tuinbouw en horeca hebben een lage coëfficiënt omdat hun winstmarge ook laag is. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod.

Kan je een balans opmaken van het half jaar dat Instant A in Mechelen bestaat?

De balans is nogal negatief. Er is een groot gebrek aan vacatures maar dat gaat stilaan in stijgende lijn. Tussen 18 en 24 maanden is de termijn waarin een interimbureau echt op koers komt. In Mechelen zal Instant A een tragere koers varen in tegenstelling tot het bureau in Antwerpen. Het succes hangt samen met de plaatsing. Maar de kwalitatieve cijfers zijn niet slecht. (HFB)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees